رونمایی از ۳ سرویس جدید برای بانک ملت / طراحی محصولات ویژه ملت، بانک پلاس و BNPL بانک ملت در بستر بانکداری دیجیتال


رونمایی از ۳ سرویس جدید بانک ملت / طراحی محصولات ممتاز برای بانک ملت، بانک پلاس و BNPL برای بانک ملت در بستر بانکداری دیجیتال