روند توسعه زیرساخت های شهری و افزودن ذوق به شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می گیرد


و به گزارش پایگاه خبری آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حسام حبیب الله با اشاره به امضای تفاهم نامه بین بانک شهر و شهرداری شیراز که با هدف مشارکت منعقد شد. . وی در چارچوب سوخت رسانی به این شهر افزود: بر اساس این تفاهم نامه، حوزه همکاری بانک برای اجرای توسعه زیرساخت های فناوری شهری و سوخت رسانی به شهر شیراز با همکاری بانک شهر در حال افزایش است.
حبیب الیله گفت: در قالب این تفاهم نامه زیرساخت مرکز داده شهر و همچنین شبکه فیبر شهری در این شهر با مشارکت بانک شهر توسعه می یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه تامین زیرساخت ها مهمترین موضوع برای تحقق شهر هوشمند است، تصریح کرد: در این راستا بانک شهر اقدام به ایجاد و توسعه زیرساخت ها خواهد کرد. به زودی برای شرکت در نورافشانی شهر شیراز گام های بلندی بردارید.
حبیب الیله گفت: ما معتقدیم بازآفرینی شهرها زمانی محقق می شود که بهبود زیرساخت های شهری و الکترونیکی شدن خدمات، کیفیت خدمات و بهبود زندگی شهروندان را بهبود بخشد.
معاون فناوری اطلاعات بانک شهر با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف شهر هوشمند افزایش کیفیت زندگی شهری است، خاطرنشان کرد: بر این اساس در آینده نزدیک سبد شهروندی در شهر شیراز اجرا می شود. . برای انجام پرداخت های شهری کوچک به صورت شارژ می توان کارت را از طریق کیف پول الکترونیکی صادر کرد.
حبیب الیله در پایان گفت: در راستای ایجاد، گسترش، همکاری و توسعه فضای کسب و کار، ارائه خدمات هوشمند با تشکیل گروه اقتصادی، فنی و حقوقی منافع مشترک به منظور ایجاد مرکز داده در شیراز در دستور کار قرار گرفته است. بانک شهر و مدیریت شهری این شهر واقع شده است.