رهنمودها حیاتی برای دفاع اجتناب کرده اند داده ها بانکی در وب های اجتماعی


برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود هکر‌ها به میلیون‌ها پست الکترونیکی، حساب‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب‌های جامعه‌های اجتماعی، رعایت برخی رهنمودها حیاتی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، برای حفاظت اجتناب کرده اند حریم خصوصی شخصی در دنیای آنلاین ما رعایت برخی رهنمودها حیاتی است.

دفاع کردن اجتناب کرده اند رمز حرکت در مخالفت با پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرزنامه‌ها

رمز‌های حرکت هر دو پین‌های شخصی را به اشتراک نگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب آن‌ها را عوض کنید هر دو همراه خود استفاده اجتناب کرده اند حروف عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک، اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاراکتر‌های خاص رمز‌های حرکت مقاوم تحمیل کنید. در صورت امکان اجتناب کرده اند سیستم‌های ۲ رمزی بیشترین استفاده را ببرید.

بدانید {چه کسی} ارائه می دهیم پست الکترونیکی می‌زند

روی پیوند‌ها کلیک کردن نکنید هر دو اتصال‌های پست الکترونیکی فرستنده‌هایی را کدام ممکن است نمی‌شناسید باز نکنید. بیشتر اوقات بدافزار‌ها (را انتخاب کنید و انتخاب کنید باج افزارها) در کامپیوتر خواهید کرد آپلود می‌شوند. کلاهبرداران می‌توانند همراه خود به اشتراک گذاری عکس اجتناب کرده اند خانه هر دو دفتر خواهید کرد داده ها حیاتی خواهید کرد را اشاره کنند.

به VPN شخصی دقت کنید

به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند VPN‌های رایگان استفاده نکنید، از میتوانند همراه خود رمزگذاری بر روی آنلاین خواهید کرد، مکان مکانی، سابقه جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها محرمانه خواهید کرد را ایجاد کنند.

صورت‌حساب‌های بانکی شخصی را تجزیه و تحلیل کنید

صورت‌حساب‌های بانکی شخصی را به طور مشترک برای ورزش هر دو ارزش‌های شخصی تجزیه و تحلیل کنید وحواستان در نظر گرفتن‌های بانکی شخصی باشد به همان اندازه تراکنشی خارج اجتناب کرده اند اختیار خواهید کرد صورت نپذیرد.

روی ذهنیت عجیب و غریب تر‌ها حساب کنید

در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اینترنتی، کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدربزرگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ‌های ما همگی استعداد‌هایی برای همه زمانها داشتند کدام ممکن است فوق العاده کارآمد بود. اجتناب کرده اند اعضای ارشد خانوار شخصی بخواهید رهنمودها عکس را کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنند ارائه می دهیم کمک می‌تنبل به همان اندازه در یک واحد فاجعه اقامت نکنید، {در میان} بگذارند. وقتی همراه خود خوب نفر چت می‌کنید، {خواهید دید} کدام ممکن است اطرافیانتان چقدر می‌توانند مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانگیخته باشند.

لینک مختصرلینک کپی شد!