رحیم طاهری قائم مقام مدیرعامل بانک شهر شد


طی حکمی از سوی دکتر آل احمدی – مدیرعامل بانک شهر، “دکتر رحیم طاهری” به عنوان قائم مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری، دکتر رحیم طاهری از مدیران مجرب نظام بانکی و دارای مدرک مدیریت بانکی است. دارای سوابقی مانند عضویت در هیات مدیره و هیات عامل بانک شهر، عضویت در هیات مدیره و هیات عامل بانک دی، عضویت هیات مدیره و معاونت اجرایی بانک ملت، مدیر شعب بانک ملت، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت، مدیر شعب منطقه ای تهران و یک بانک ملت و مدیران شعب بانک ملت البرز را در کارنامه خود دارد.