راهکارهای موثر برای جلوگیری از «انحراف تسهیلات بانکی»


به گزارش وب سایت درک آنلاین، پرداخت تسهیلات برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی همواره یک ضرورت اقتصادی بوده و به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می کند. از طرفی در صورت انحراف در این بخش و نرسیدن تسهیلات بازپرداخت به هدف، در نهایت شاهد نقدینگی و تورم بیشتر خواهیم بود، ضمن اینکه بانک ها نیز متضرر خواهند شد زیرا به طور کلی این نوع تسهیلات تعلق ندارد. به بانک، اما اگر از تسهیلات بازپرداخت صرفاً برای فعالیت های تولیدی استفاده شود، منجر به رشد نقدینگی در سطح جامعه نمی شود و می تواند بر رشد اقتصادی نیز تأثیر بگذارد.
سیاست مدیریت اعتبار یکی از سیاست های بانکی پولی است که مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته بر آن تاکید کردند و در دوره جدید به اولویت رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شد. رهبر معظم انقلاب فرمودند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی نجومی و غیرقابل قبول است و استفاده از اعتبارات به گونه ای است که این حجم از نقدینگی تاثیری بر تولید ندارد، در حالی که دولت و مرکزی بانک باید فعالانه» و با نظارت جدی، اعطای وام بانکی را تحت هدایت اعتبار به تولید مشروط کند.
یکی از ابزارهای این سیاست می تواند طرح تامین مالی زنجیره ای باشد که قطعا نقش موثری در جلوگیری از نقل و انتقال تسهیلات بانکی خواهد داشت.
همانطور که آمار نشان می دهد دو سوم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی تولیدی برای سرمایه در گردش است و انحرافی در شبکه بانکی مشاهده نمی کنید.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی از جمله اصلاحات مهم در شبکه بانکی، سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت تولید، نظارت سیستمی بر استفاده صحیح از تسهیلات و تعریف و استفاده از مقررات در بحث تامین مالی تولید است. زنجیره و تصویب کد مالیاتی فعالیت ها. غیرمولد یکی از فعالیت هایی است که بر استفاده صحیح از امکانات نظارت می کند.
اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که مسیریابی اعتبار، تسهیل اجباری یا سیاست پولی انبساطی یا حتی تخصیص اعتبار کم هزینه برای برخی پروژه ها نیست. بلکه هنر هدایت خلق پول بانکی به نحوی است که به نفع بانک باشد. به عقیده برخی کارشناسان، سیاست مدیریت اعتبار راهکاری برای ایجاد تعادل بین منافع افراد و بانک ها و در واقع حقوق خصوصی و عمومی است.
در نتیجه و با توجه به اینکه دولت سیزدهم به دنبال تقویت نظارت بر نظام بانکی و راهکارهای جلوگیری از نقل و انتقالات تسهیلات است، طرح تامین مالی زنجیره ای که از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، می تواند در تامین نقدینگی مورد نیاز به نتایج خوبی دست یابد. بخش های تولیدی . به درستی قرار داده شده است. در واقع با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، هر نهاد اقتصادی می تواند از شما پول الکترونیک بگیرد و به جای دریافت پول در اختیار زنجیره بعدی قرار دهد و این امر تا پایان زنجیره ادامه خواهد داشت.
چنین طرح هایی که در این دولت شکل گرفت، در خدمت کاهش فشار بر شبکه بانکی برای تامین مالی واحدهای اقتصادی و افزایش کارایی با هدایت منابع بانکی موجود به یک زنجیره تولید خاص است. در این میان بازپرداخت تسهیلات اعتباری نیز نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال تسهیلات بانکی دارد و در واقع به نفع مردم و همچنین نظام بانکی خواهد بود به گونه ای که هم بانک ها و هم وام گیرندگان بتوانند از بازگشت منابع اطمینان حاصل کنند. بسته به امتیازات و اعتباری که دارند، درخواست وام و حداقل ضامن می کنند. در این فرآیند وام های دریافتی در نقطه مناسبی قرار می گیرد که باید در آن هزینه شود و احتمال انحراف به حداقل می رسد.
در همین راستا محمدرضا رنجبرفلا، مدیرعامل سابق بانک تیجارا در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: فرآیند اعتبارسنجی مبنای بسیار خوبی است که می تواند به عملکرد واقعی فرد بستگی داشته باشد تا اخذ مدارک و ضمانت های مختلف. وی گفت: اعتبار می تواند ضریب موفقیت پرداخت تسهیلات را افزایش دهد و معوقات در شبکه بانکی را کاهش دهد. از طرفی مشتری نیز به دلیل سهولت در امور خود احساس رضایت بیشتری می کند و شاهد انحراف تسهیلات بانکی نخواهیم بود.