رئیس کل بیمه مرکزی: نیروی انسانی مجرب عامل اصلی توسعه صنعت بیمه است


مهندس مجید بهزادپور با اشاره به نقش نیروی کار شایسته و متخصص گفت: بیمه صنعتی مبتنی بر نیروی انسانی است که باید در همه سطوح توانمند باشد و پویایی آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از فعالیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه در راستای ارتقای سطح دانش فعالان صنعت بیمه گفت: پیشنهاد می شود این انجمن فعالیت های خود را در عرصه های بین المللی گسترش دهد و به بین المللی برگزار می شود. دوره های آموزشی برای کارکنان صنعت بیمه، به روز رسانی تخصص آنها با تکنیک های جدید بیمه و ارزیابی ریسک.
وی افزود: متاسفانه در سال های اخیر به دلیل تحریم ها اعزام کارشناسان صنعت بیمه برای شرکت در دوره های بین المللی کاهش یافته است و انتظار می رود انجمن تخصصی صنعت بیمه با برگزاری دوره های آنلاین امکان استفاده از توانمندی های بین المللی را افزایش دهد. “
دکتر حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه با قدردانی از حمایت های مهندس بهزادپور افزود: یکی از مهمترین اهداف این انجمن ایجاد بسترهای مناسب برای رشد کارشناسان صنعت بیمه است. ”
وی گفت: این انجمن در نظر دارد با برگزاری دوره ها و کارگاه های داخلی و بین المللی فضای کسب و کار را در صنعت بیمه بهبود بخشد زیرا سرمایه گذاری در نیروی کار با افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ارتباط مستقیم خواهد داشت.
شایان ذکر است در این جلسه توسعه همکاری های مشترک و برگزاری همایش های مشترک در راستای ارتقای سطح دانش فعالان صنعت بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.