رئیس مرکز رسانه و نایب رئیس بین الملل اتاق ایران منصوب شد


بر اساس احکام صادره از سوی رئیس و دبیرکل اتاق ایران، انتصابات جدیدی در مجلس بخش خصوصی کشور انجام شد. بر این اساس نایب رئیس اتاق بین الملل ایران و رئیس مرکز رسانه و ارتباطات این شرکت بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کردند.

طی حکمی از سوی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، امیر آشتیانی عراقی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معرفی شد. مجتبی مدرزاده، دبیرکل اتاق ایران نیز طی حکمی علیرضا یفری را به سمت معاون امور بین الملل این اتاق منصوب کرد.

ایجاد ارتباط با ابزارهای جدید

مراسم تکریم و معارفه مدیر روابط عمومی اتاق ایران با حضور حسین سیله ورزی نایب رئیس اتاق ایران و مجتبی مدرزاده دبیرکل اتاق ایران برگزار شد.

حسین اسلاورزی با قدردانی از زحمات مسعود شیزاری مسئول روابط عمومی گفت: امیدواریم این تغییرات با تاکید بر اصل تحول در اتاق ایران موجب بهبود شرایط بخش خصوصی در حوزه ارتباطات شود. همچنین امیدواریم در این مدت شرایط کاری موفق با ابزارهای جدید برای تمامی همکاران مرکز رسانه و ارتباطات فراهم شود.

مجتبی مادرزاده، دبیرکل اتاق ایران نیز در این نشست به بیان جایگاه اتاق به عنوان قطب توسعه کشور پرداخت و روابط عمومی را در راستای وظایف اتاق ایران مهم ترین نقش را بر عهده داشت.

امیر آشتیانی عراقی نیز در این دیدار به بیان برنامه ها و اهداف خود در دوره جدید فعالیت مرکز رسانه و ارتباطات پرداخت. وی ابراز امیدواری کرد که در سایه کار گروهی و حمایت سایر اعضای اتاق، امکان توسعه فعالیت در این بخش فراهم شود.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته طی احکامی جداگانه، سما فرخندی نژاد به عنوان دبیر اتاق بازرگانی و صنایع سازمان همکاری های اقتصادی و احمد میرمحدقی به عنوان مدیر عامل و مدیر منابع انسانی اتاق ایران منصوب شدند.