رئیس بانک سینا در اولین همایش روسای ادارات کل روابط عمومی: روابط عمومی در شرایط رقابتی امروز نقش مهم و حیاتی دارد.


رئیس بانک سینا در اولین همایش آموزشی روسای ادارات روابط عمومی مناطق گفت: در شرایط رقابتی کنونی و جریان گسترده اطلاعات، نقش روابط عمومی سازمان ها در انعکاس فعالیت ها بسیار مهم و حیاتی است.

غلامرضا فتحعلی افزود: توسعه شبکه های اجتماعی و تنوع رسانه ها در صورت عدم مدیریت صحیح افکار عمومی می تواند خطرات آبروی سازمان ها از جمله بانک ها را افزایش دهد.
وی با اشاره به لزوم هدفمندی انتشار خبر گفت: در حوزه روابط عمومی باید پوشش خبری مناسبی داشته باشیم که نشان دهنده توان بانک باشد و با اجرای سیاست های مطلوب خبری و ارتباطی، هدفمند و حساب شده حرکت کنیم.
رئیس بانک سینا مدیریت بحران و توجه به ریسک عملیاتی را از عوامل مهم در عملکرد روابط عمومی دانست و اذعان داشت: یک روابط عمومی موثر و اثربخش باید توانایی درک تامین مالی و زیرساخت های CRM را داشته باشد که این امر ضروری است. به روز بودن در زمینه که آموزش مستمر فعالان روابط عمومی در سازمان می باشد.
در ادامه این همایش، مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک سینا به اهمیت روابط عمومی در سازمان ها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی یک کار تشریفاتی و سلیقه ای نیست، بلکه بخشی از زنجیره ارزش اصلی یک سازمان است.
امیر لعلی افزود: روابط عمومی ها باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح نظرات، اخبار را به وضوح و بدون ایجاد جنجال در راستای منافع سازمان و ذینفعان منعکس کنند.
وی شهرت سازمان و برند آن را در جلب اعتماد مشتریان موثر دانست و خاطرنشان کرد: روابط عمومی حلقه اصلی ارتباط بین ذینفعان یعنی سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای نظارتی و نظارتی است و در صورت ارتباط با این همه ذینفعان آسیب می بینند، برای برند مضر بوده و شهرت سازمان در معرض خطر قرار می گیرد.
رئیس اداره مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا ​​رؤسای واحدهای روابط عمومی مناطق را بازوی کمک مدیریت موسسه در دستیابی به اهداف و خط مشی ها دانست و گفت: امید است حضور موثری داشته باشیم. از عموم.» در مناطق مختلف کشور شاهد تحول در فعالیت های ارتباطی بانک سینا و شفافیت بیشتر خواهیم بود.
حمداله جمالی معاون برنامه ریزی بانک سینا نیز در این مراسم گفت: هر سازمانی که دارای قوت های کارشناسی و حرفه ای در روابط عمومی باشد می تواند حتی در مقابل رقابت شدید رقبا پایدار بماند.
وی افزود: روابط عمومی در کنار بازاریابی می تواند نقش مهمی در جذب منابع، ارائه صحیح محصولات و خدمات، انعکاس نظرات مشتریان در راستای نوآوری، ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتری و… داشته باشد.
گفتنی است اولین همایش آموزشی روسای واحدهای روابط عمومی بانک سینا با هدف ارتقای سطح دانش، آگاهی و دانش همکاران در حوزه روابط عمومی در قالب کارگاه آموزشی طی دو روز برگزار شد. از اساتید برجسته دعوت کنید.