دکتر توضیح داد. اسماعیل لقانی مدیرعامل بانک که د. مزیت های بانک رفاه کارگران در توسعه همکاری با واحدهای تولیدی


بانک رفاه کارکاران برای اولین بار در شبکه بانکی کشور به منظور مشارکت در جذب منابع عمومی برای طرح های اجرایی خاص اقدام به اخذ مجوز صدور گواهی سپرده ویژه در قالب بانکداری اسلامی کرده است.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ مدیرعامل بانک رفاه کارکاران گفت: بانک رفاه برای اولین بار در شبکه بانکی کشور اقداماتی را برای اخذ مجوز صدور گواهی سپرده ویژه در قالب بانکداری اسلامی به منظور مشارکت در جذب منابع عمومی به یک معین انجام داده است. اجرایی پروژه ها.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارکاران، دکتر. اسماعیل للقانی افزود: این اوراق می تواند به عنوان ابزار تامین مالی شرکت های بزرگ برای توجه بیشتر به تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
وی به افزایش سرمایه بانک رفاه اشاره کرد و گفت: با این افزایش سرمایه که در سال گذشته رخ داد، قدرت و توانایی بانک رفاه برای همکاری با شرکت های بزرگ با تمامی امکانات، تامین مالی و سایر ابزارهای مرتبط با پول و سرمایه، پایتخت. بازارهایی مانند اوراق قرضه گام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه صکوک و غیره بیش از گذشته افزایش یافته اند.
دکتر للقانی با اشاره به توانمندی های متمایز بانک رفاه کارکاران خاطرنشان کرد: این بانک که بیش از ۱۰۰۰ شعبه فعال در کشور دارد در رتبه دوم شاخص فروش در بین بانک های دولتی قرار گرفت و در آینده نزدیک نیز خواهد بود. در محدوده شاخص «سرمایه» قرار گیرد و با تایید سهامدار اصلی به رتبه اول در بین بانک‌های دولتی برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک تجاری در همه زمینه ها فعال است و به دلیل ارتباط نزدیک با سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی، سهامدار بسیاری از پتروشیمی ها، پالایشی ها و پتروشیمی ها است. شرکت های فولادی که می توان آنها را امتیاز ویژه ای در مراودات مالی با شرکت های فعال در این حوزه ها دانست.