دکتر تغذیه چه باید بکند. انوشه برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز؟


اکثر مردم به اندازه کافی شیر که یکی از غنی ترین منابع کلسیم است دریافت نمی کنند. متأسفانه برخی افراد نمی خواهند شیر مصرف کنند زیرا خودشان قند شیر را هضم نمی کنند. یعنی عدم تحمل لاکتوز دارند. بدن آنها به اندازه کافی لاکتاز تولید نمی کند ، آنزیمی که برای هضم قند شیر مورد استفاده قرار می گیرد. این آنزیم در هنگام تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش شیر پس از نوزادی باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین ، استفاده مداوم از شیر از بدو تولد و ادامه آن در دوره های بعدی زندگی ممکن است از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید