دستیابی به رشد نقدینگی با الگوبرداری از بانک مرکزی


یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد خرازی با تاکید بر اینکه با کاهش تدریجی رشد نقدینگی می‌توان تورم را کاهش داد، گفت: اگر می‌خواهیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم باید انضباط بانکی و مالی دولت را تقویت کنیم. بانک مرکزی با جدیت پیگیر است.»

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وحید چقاقی شهری گفت: یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تورم در اقتصاد رشد نقدینگی است. البته نباید همه تورم ها را در رشد نقدینگی دنبال کنیم و مهم ترین عامل ریشه ای تورم رشد نقدینگی است.

وی افزود: این رشد از دو جهت به کشور تحمیل می شود، اول بی انضباطی بودجه و مالی و دیگری عدم انضباط در نظام بانکی است.

وی گفت: ما در واقع عدم تعادل بودجه و بانکی داریم که هر دو ریشه در ایجاد نقدینگی دارند و این تجربه ارزشمندی است که در ۵۰ سال گذشته داشته ایم. اگر بخواهیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم باید انضباط بانکی و مالی دولت را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در این مسیر حرکت می کند و به عنوان یکی از مهم ترین نهادها و سیاست گذاران پولی در تلاش است تا رشد نقدینگی را کنترل کند چرا که اگر کنترل نشود عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.

شقی شهری گفت: آخرین آمارهای آماری از رشد نقدینگی ۳۸ درصد بوده و این رقم بالاتر از رشد اقتصادی است و باید به تدریج کاهش یابد و پس از آن بتوانیم تورم را کاهش دهیم.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: در خصوص کاهش تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی در قانون بودجه ۱۴۰۱ با افزایش این تسهیلات مقاومت کرد و رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اجازه آن را نداد. افزایش تسهیلات تکلیفی برای بانک ها

این کارشناس اقتصادی افزود: تلاش بانک مرکزی برای کنترل نظام بانکی و محدود کردن تولید نقدینگی برای بانک‌های پرریسک و پرریسک و ارتقای متغیرهای سلامت بانکی و کاهش ریسک‌های آنها، سیاست‌هایی است که بانک متوجه می شود و به دنبال آن است.»

چقاقی شهری تاکید کرد: انضباط نظام بانکی کار سختی است و تا زمانی که اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشود به راحتی حل نمی شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با کنترل نظام بانکی، تقویت و بهبود متغیرهای نظام بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی و جلوگیری از تحمیل نیازهای دولتی به بانک مرکزی به دنبال کنترل نقدینگی در کشور است.

یکی از اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد خوارزمی تصریح کرد: بانک مرکزی به هدف خود در کنترل نقدینگی دست یافته است و امیدواریم با مقاومت در برابر افزایش تقاضاها برای ایجاد نقدینگی در کنترل رشد نقدینگی به نتایج مطلوب دست یابیم.

شقی شهری تاکید کرد: کیفیت نقدینگی یا کیفیت نقدینگی مهم است و اگر نقدینگی خوب نباشد در بخش های غیرمولد ظاهر می شود و بار تورمی بر اقتصاد تحمیل می کند. بنابراین بانک مرکزی موظف است بر ترازنامه بانک ها نظارت کند.

وی تاکید کرد: ارتقای کیفی بانک‌ها مستلزم کار جدی در کنترل، بررسی و آزادسازی منابع منجمد بانکی است و در صورت مقاومت بسیاری از بانک‌ها در این زمینه، بانک مرکزی باید با آرامش، جدیت و اقتدار این مسیر را طی کند. نقدینگی را احیا کنید و رشد آن را کنترل کنید.»

منبع: ارنا