درصد رشد تعداد معاملات شاپرکی در اردیبهشت ماه


بولتن شاپرک شماره ۸۳ منتشر شد

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۳.۵۴۸ میلیون تراکنش به ارزش ۶.۶۷۷ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شد که نسبت به فروردین ماه ۹۸/۱۰ درصد در تعداد و ۷۷/۲۲ درصد در ارزش ریال رشد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آخرین گزارش اقتصادی شبکه شبرک مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ منتشر شد که حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۳ میلیون و ۵۴۸ هزار تراکنش به ارزش ۶۶۷۷/۶ هزار میلیارد ریال در شبکه شبرک نسبت به فروردین ماه انجام شده است. از نظر تعداد ۱۰.۹۸ درصد و ارزش ریالی ۲۲.۷۷ درصد.

بولتن اقتصادی ۸۳ شبرک را با فرمت PDF دانلود کنید

جدول زیر آمار و ارزش معاملات شاپرک در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و درصد تغییرات نسبت به ماه قبل را نشان می دهد.

در جدول زیر آماری از تعداد و ارزش معاملات شاپرک در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همین ماه سال قبل به همراه درصد تغییرات آمده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ از نظر اعداد ۱۷.۴۴ درصد و از نظر ریالی ۳۹.۰۷ درصد افزایش داشته است.

تعداد کل دستگاه های شاپرکی نسبت به فروردین ماه ۳.۵۰ درصد افزایش داشته و به نظر می رسد این تغییر ناشی از افزایش ۳.۱۶ درصدی تعداد کارتخوان های فروشگاهی باشد.

Internet Acceptance Tools در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آوریل ۱۳.۳۹ درصد رشد داشته است. تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی نیز در همین مدت ۰.۰۰۴ درصد افزایش یافته است.

آمار سهم بازار برای هر ابزار به شرح زیر است:

عملکرد ماهانه شرکت های پرداخت

در این قسمت از گزارش با بررسی شاخص های عملکردی تعداد و کمیت شرکت ها به طور کلی و همچنین از نظر ابزار پذیرش و نوع خدمات، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیک کارت ترسیم شده است.

و در شاخص سهام تعدادی از معاملات، «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم ۲۱.۴۳ درصدی همچنان در رتبه اول قرار دارد.

در مولفه مبلغ نیز همانند ماه قبل، Nation Payments با ۱۹.۶۷ درصد از مبلغ تراکنش بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

تفاوت این ماه بین سهم شرکت «سامان پرداخت الکترونیک» دومین شرکت بازار با این شرکت حدود ۲ درصد است. این شاخص در عدد مؤلفه ای معادل ۱.۷۱ درصد ثبت شد.

مقایسه این دو نمودار با ارقام مشابه در گزارش فروردین ۱۴۰۱ حاکی از آن است که در مؤلفه سهم عددی بین شرکت‌های پرداخت الکترونیکی پاسارگاد و سداد جابه‌جایی رخ داده است. هیچ مبلغی در جزء سهم وجود ندارد.

بیشترین تفاوت سهم تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه قبل با ۰.۷۲ درصد افزایش به شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط می شود.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با ۱.۳۷ درصد کاهش بیشترین تفاوت را در ابزارهای پذیرش آنلاین نشان داد.

این شرکت همچنین با ۳.۱۳ درصد افزایش، بیشترین تفاوت حقوق صاحبان سهام را در حجم تراکنش های پذیرش موبایلی داشته است.

عملکرد شرکت‌های الکترونیک دماوند و پردازنده‌های اروند امید کمترین تعداد تراکنش را از بین پذیرندگان مختلف به خود اختصاص داده‌اند.

سهم بازار بانک های پذیرفته شده

در این بخش، اندیکاتور محدوده فعالیت هر بانک در پذیرش تعداد و میزان تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را نشان می دهد.

در نمودارهای مربوطه ۹ بانک اول با بیشترین سهم تعداد و مبلغ در شبکه پرداخت ارائه شده است و سایر بانک ها نیز مانند برخی بانک های دیگر در نمودار قرار گرفته اند.

«بانک ملات» با سهم ۱۹.۲۸ از تعداد تراکنش ها و سهم ۱۹.۳۳ درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان با حاشیه زیاد، بیشترین سهم پذیرش معاملات بازار را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست در بین کل بانک های پذیرفته شده قرار دارد. واقع شده.