درآمد توسان در سه ماهه سوم سال مالی جاری کاهش یافت


بررسی عملکرد فصلی توسن نشان می دهد که در سه ماهه اول سال مالی جاری کل درآمد ۸۱ میلیارد تومان بوده است. این درآمد در سه ماهه دوم به ۱۲۱ میلیارد تومان رسید. اما در سه ماهه سوم شاهد کاهش درآمد شرکت به ۱۱۴ میلیارد تومان بودیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت توسعه نرم افزار نگین در عملکرد ۹ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ توانسته درآمد حاصل از خدمات و فروش را بالغ بر ۳۱۶ میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تعیین کند. رشد ۵۲ درصدی درآمد این شرکت.

بررسی عملکرد فصلی توسن نشان می دهد که در سه ماهه اول سال مالی جاری کل درآمد ۸۱ میلیارد تومان بوده است. این درآمد در سه ماهه دوم به ۱۲۱ میلیارد تومان رسید. اما در سه ماهه سوم شاهد کاهش درآمد شرکت به ۱۱۴ میلیارد تومان بودیم.

از مجموع درآمد شناسایی شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱، عمده آن، حدود ۲۳۸ میلیارد تومان، مربوط به خدمات پشتیبانی و ۷۹ میلیارد تومان شامل فروش نرم افزار است.

اجرای توسن

لینک کوتاهلینک کپی شد!