درآمد اپل به ۹۷ میلیارد دلار رسید


بر ایده گزارش سه ماهه دوم سال پولی اپل، درآمد این غول فناوری به بیش اجتناب کرده اند ۹۷ میلیارد دلار رسیده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۹ نسبت انبساط داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، هرچند اپل همچنان همراه خود محدودیت‌های در دسترس بودن انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می‌تدریجی، با این حال گزارش درآمد فصل دوم سال پولی ۲۰۲۲ شخصی را چاپ شده کرد.

اپل در گزارش درآمد سه ماهه دوم سال پولی شخصی، بهتر از فصل منتهی به مارس را در تاریخش گزارش کرد.

این غول فناوری {در این} سه ماهه، ۹۷.۳ میلیارد دلار درآمد داشته کدام ممکن است نسبت به طول درست مثل در سال قبلی، ۹ نسبت مرتفع است.

علاوه بر این درآمد این نمایندگی ۲۵ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد هر سهم آن ۱.۵۲ دلار {بوده است}.

نحوه انجام اپل در برابر این انتظارات تحلیلگران به رئوس مطالب جدول زیر است:

نحوه انجام گزارش درآمد اپل پیش بینی بازار انبساط نسبت به سال در گذشته
درآمد هر سهم ۱.۵۲ دلار ۱.۴۳ دلار
درآمد ۹۷.۲۸ میلیارد دلار ۹۳.۸۹ میلیارد دلار ۸.۵۹ نسبت
درآمد آیفون ۵۰.۵۷ میلیارد دلار ۴۷.۸۸ میلیارد دلار ۵.۵ نسبت
درآمد ارائه دهندگان ۱۹.۸۲ میلیارد دلار ۱۹.۷۲ میلیارد دلار ۱۷.۲۸ نسبت
درآمد سایر محصولات ۸.۸۱ میلیارد دلار ۹.۰۵ میلیارد دلار ۱۲.۳۷ نسبت
درآمد مک ۱۰.۴۴ میلیارد دلار ۹.۲۵ میلیارد دلار ۱۴.۷۳ نسبت
درآمد آیپد ۷.۶۵ میلیارد دلار ۷.۱۴ میلیارد دلار ۱.۹۲ نسبت کمتر

طبق این گزارش کالا مک همچنان به انبساط شخصی شکسته نشده می‌دهد.

«گروه دوختن» مدیرعامل اپل به CNBC ذکر شد: «هفت فصل قبلی، هفت فصل برتر گذشته تاریخی مک {بوده است}.»

همراه خود این جاری، چون آن است در جدول بالا تبصره می‌کنیم، کالا آی‌پد {در این} سه ماهه نسبت به سال قبلی، یک زمان کوتاه کاهش یافته است است.

دوختن اجتناب کرده اند «محدودیت‌های فوق العاده مهم در در دسترس بودن» شناخته شده به عنوان انگیزه آن یاد کرده است.

اپل

انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد اپل در بخش ارائه دهندگان

جدا از این، اپل علاوه بر این در زمینه حاضر ارائه دهندگان نیز رکورد اخیر‌ای را به گزارش رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ارائه دهندگان آن همراه خود ۱۷ نسبت انبساط سالانه به درآمد ۱۹.۸ میلیارد دلاری انگشت پیدا کرد.

علاوه بر این انواع مشترکین مالی این بخش کدام ممکن است برای ادغام کردن مواردی معادل اپ استور، اپل تی‌وی پلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل موزیک می‌شود، به ۸۲۵ میلیون نفر رسید.

به آگاه اپل، این رقم تنها در ۱۲ ماه قبلی، بیش اجتناب کرده اند ۱۶۵ میلیون افزایش داشته است.

محصولات جدیدی کدام ممکن است اپل در سه ماهه مارس راهی بازار کرد، برای ادغام کردن عصر سوم آیفون SE، رنگ‌ بی تجربه جدید آیفون ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ پرو، کامپیوتر قادر مطلق مک استودیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتور استودیو دیسپلی می‌شود.

اپل در ژانویه پیش‌سوراخ بینی کرده بود کدام ممکن است مشکل‌های زنجیره تامین در کل سه ماهه مارس به همان اندازه حدودی کاهش پیدا خواهد کرد.

با این حال همراه خود قرنطینه‌های جدید چین {به دلیل} شیوع مجدد ویروس کرونا، مشکلات زنجیره تامین بالقوه است در تعدادی از ماه بلند مدت به اشکال بزرگتری تغییر شود.

تأمین: دیجیاتو