دانشکده تافتس وسط سلامت مادر سیاه منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت باروری را ایجاد کرددانشکده تافتز وسط سلامت مادر سیاه منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت باروری را ایجاد کرده است کدام ممکن است بر حمایت اجتناب کرده اند دختران سیاه منافذ و پوست اجتناب کرده اند طریق تخصص زایمان همراه خود حمایت اجتناب کرده اند مراقبت همراه خود استاندارد عادلانه هدف اصلی خواهد کرد.