خودروهای معیوب در ایران به صفر رسیده است


معاون سیستم جامع تولید گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در گروه صنعتی ایران خودرو برای تامین قطعات یدکی و تکمیل خودروهای دارای کسری، پارکینگ های ایران خودرو خراسان از خودروهای ناقص خالی شد. .

شهرام صالحی افزود: دیروز جمعه ۲۳ مردادماه با تلاش و حمایت همه کارکنان، تعداد خودروهایی که در ایران خودرو خراسان دچار کمبود لوازم یدکی هستند به صفر رسید و به این ترتیب دیگر خودروی معیوب در ایران وجود ندارد. پارکینگ ها تعداد زیادی از این سایت پیدا نشد.
وی با بیان اینکه ۲۳ مردادماه سال گذشته تعداد خودروهای معیوب در این سایت تولیدی بیش از ۱۲ هزار دستگاه بود، تصریح کرد: با صفر روز گذشته تعداد خودروهای معیوب وارد کانال گروه صنعتی ایران خودرو به ۱۳ هزار دستگاه رسید. نسبت به ۱۴ مرداد ماه سال گذشته و در گذشته بیش از ۸۰ درصد کاهش داشته است.
به نظر من در حال حاضر دو سایت ایران خودرو در تهران و تبریز با خودروهای معیوب و اکثرا در سایت تبریز هستند که با تامین قطعات یدکی به زودی به صفر می رسد.
وی با بیان اینکه تعداد خودروهای معیوب در سایت تهران نسبت به ۲۳ مردادماه سال گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته است که در آستانه صفر شدن است و آمار فعلی افزایش نخواهد یافت، بنابراین به زودی تعداد خودروهای معیوب خواهد بود. صفر
صالحی با تاکید بر کیفیت خودروهای تحویلی به مشتریان، تاکید کرد: خودروهای ناتمام با دقت تمام تکمیل و روانه بازار می شوند تا سطح کیفی آنها با خودروهای تمام تولید شده برابری کند و از این رو خودروها به بازار عرضه و عرضه می شوند. برای حفظ کیفیت و نه فقط برای تبلیغ آمار پایین محاسبه شده است.