حداقل تقسیم سود در مجمع اقتصاد نوین


انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره به زمان دیگری موکول شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اختاز نوین ۸ تیرماه با حضور ۶۶ درصد از سهامداران برگزار شد. در این مراسم تنها ۶۳ ریال (حدود ۷ درصد) از ۸۲۸ ریال سود شناسایی شده به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۰ که در مرداد و شهریور به سهامداران حقیقی و در فصل پاییز به اشخاص حقوقی پرداخت می شود، توزیع شد. .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اختاز نوین نهم تیرماه با حضور ۶۶ درصد از سهامداران برگزار شد.

نکات کلیدی مطرح شده در این جلسه:

تا سال ۱۹۹۸ موقعیت بانک به دلیل تناقضات موجود معیوب و زیان آور بود، اما از سال ۱۹۹۹ این بانک به سوددهی تبدیل شد.

سهم بازار بانک اختصاص نوین از کل سپرده ها از ۳.۲۵ درصد در سال ۹۴ به ۱.۸۴ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت.

با تغییراتی که پس از سال ۱۳۷۷ در سهام ایجاد شد، جایگاه بانک به طور جدی بهبود یافته است.

این بانک به تنهایی ۲۵ درصد از کل سهم ضمانت نامه های بانکی بین خصوصی را در اختیار دارد.

با تغییر دیدگاه بانک از کارآفرینی به بانکی و علاقه مندی به سرمایه گذاری های پیشران، به سمت مشتریان بزرگی مانند صنایع پتروشیمی، غذایی، دارویی و … رفته و سهم قابل قبولی از این مشتریان را به خود اختصاص داده است.

بانک اقتصاد نوین ۹.۵ درصد از منابع بانک های عضو و ۳.۳ درصد از بازار نقدینگی کشور را در اختیار دارد.

همچنین حدود ۱۳ درصد از تسهیلات اعطایی کانون بانک های خصوصی را به خود اختصاص داده و در بین بانک های عضو کانون رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

تعهدات تضمینی بانک ریالی شاهد رشد ۸۰ درصدی بود و در این بخش، بانک در رتبه دوم بانک های عضو انجمن قرار گرفت.

درآمد کارمزد در سال ۱۴۰۰ ۶۹ درصد رشد کرد.

شرکت های تابعه بانک مانند خود بانک در سال های اخیر عملکرد خوبی داشته اند.

از ۸۲۸ ریال سود هر سهم شناسایی شده در سال ۱۴۰۰، تنها ۶۳ ریال (حدود ۷ درصد) توزیع شده است که در مرداد و شهریور به سهامداران حقیقی و در فصل پاییز به اشخاص حقوقی پرداخت می شود.

قرار بود در این روز اعضای جدید هیات مدیره این شرکت نیز انتخاب شوند که تصمیم گیری در این مورد به زمان دیگری موکول شد.

بانک اقتصاد نوین