جریمه پیش بینی موسسه مالی های متخلف برای انجام ارائه دهندگان صدور چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند


رئیس کل موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند سازماندهی تصویر پول سراسری در سال جاری خبر داد

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود تاکید بر اینکه بر ایده تعهدات قانونی، موسسه مالی ها موظفند برای ضمانت اجتناب کرده اند سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش چک در سامانه صیادان، ارائه دهندگان {اطلاع رسانی} پیامکی مورد نیاز برای اکتسابی کنندگان چک را حاضر کنند، اظهار داشت: انتظامی تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی صلح آبادی روز یکشنبه در محیط مونتاژ کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس شورای اسلامی در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: {در این} مونتاژ این سیستم های موسسه مالی مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تشریح شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها این سیستم ها هستند.”

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود خاص اینکه مهمترین دغدغه اعضای کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس سوق دادن تسهیلات بانکی {به سمت} رشد ساخت است، افزود: طبق مطالعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمارها، سیستم بانکی حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تیز کردن کرده است. در قدرت بالا بهمن ماه سال قبلی. نسبت این تسهیلات سرمایه ای سرمایه در ورود به بنگاه های مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۵ نسبت به تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بنگاه های مالی اختصاص دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد مهلت اجرای قوانین صدور چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان {اطلاع رسانی} به گیرنده چک همراه خود پیامک جهت تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع اجتناب کرده اند سند چک در سامانه الصیاد اظهار داشت: سامانه {اطلاع رسانی} پیامکی سازماندهی شد. هفته قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است عموم قرار گرفت.

صلاح آبادی بر لزوم حاضر ارائه دهندگان مورد نیاز توسط موسسه مالی ها بر ایده وظایف قانونی شخصی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در صورت امتناع موسسه مالی ها اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان همراه خود مجازات های انتظامی مواجه می شوند.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی در خصوص سازماندهی رمز ارزهای سراسری اظهار داشت: موضوع ارزهای دیجیتال جهانی در ستاد مالی مقامات در جاری بازرسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی نیز پیگیر صدور رمز فارکس سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم فارکس سراسری به این موضوع برسد. این کد را امسال سازماندهی کنید.

تأمین: ارنا

لینک مختصرلینک کپی شد!