جذب مشتری با استفاده از واحدهای ارزی


رئیس بانک توسعه تعاون گفت: استفاده بانک از واحدهای ارزی موثر زمینه را برای جذب مشتری فراهم می کند و دامنه فعالیت بانک توسعه می یابد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رئیس بانک توسعه تعاون، ارائه خدمات ارزی به جامعه هدف را بخش مهمی از سبد محصولات این بانک دانست.

محمد شیخ حسینی رئیس بانک توسعه تعاون در دیدار مستقیم با ارکان ارزی بانک گفت: فعالیت ارزی بانک به موازات بانک های بزرگ افزایش یافت و همکاران بانک ارزش و اهمیت پیدا کردند. تجربیات عملیات ارزی.

وی افزود: در مقطعی واحدهای نظارتی اقداماتی را برای ساماندهی مسائل ارزی انجام دادند که ضرورت ساماندهی و بازنگری در عملیات را تشخیص دادند و از این رو بانک توسعه تعاون پس از اعمال محدودیت بر عملیات ارزی، مجددا در چارچوب های مشخص اقداماتی را انجام داد. فعالیت ارزی در ۱۰ استانداری و در مجموع ۱۶ واحد ارزی راه اندازی شد.

شیخ حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط بهتری برای فعالیت ارزی فراهم شده و متقاضیان ارز نیز تحت سیستم های نظارتی غربالگری می شوند و مشتریان حقیقی و متقاضی به واحدهای بانکی معرفی می شوند.

رئیس بانک توسعه تعاون گفت: انسجام و یکپارچگی بر ارکان ارزی بانک اعم از ستاد و واحدهای اجرایی امور بین الملل و ارز حاکم است و در این راستا معاونت عملیات بانکی مدیریت مناسبی بر بانک دارد. حوزه های ارزی.»

شیخ حسینی خطاب به کارکنان ستاد اعلام کرد: لازم است همکاران در ستاد در حین نظارت و نظارت بر عملیات نسبت به راهنمایی و همراهی همکاران در عملیات عملیاتی توجه کافی داشته باشند.

وی افزود: با آموزش های کاربردی همکاران، علاقه ویژه و دید تخصصی در بین همکاران واحدهای اجرایی ایجاد شده و عملیات ارزی می تواند به صورت سازمان یافته و نظام مندتر انجام شود.

رئیس بانک توسعه تعاون گفت: استفاده بانک از واحدهای ارزی موثر زمینه را برای جذب مشتری فراهم می کند و دامنه فعالیت بانک توسعه می یابد.

منبع: اقتصاد جهانی

لینک کوتاهلینک کپی شد!