جاده شهر هوشمند از گذر هوش اقتصادی


معاون فناوری اطلاعات بانک شهر مچار فرصت هایی را که اقتصاد هوشمند برای خدمت به شهر و شهروندان ایجاد می کند و راه رسیدن به شهر هوشمند را نوید داد.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ حسام حبیب الله در سومین نمایشگاه و همایش شهر هوشمند ایران، فرصت های حاصل از تقاطع اقتصاد هوشمند را مسیر جهش اقتصادی و عاملی برای خروج از رکود و عقب ماندگی دانست و گفت: محور فرصت ها این است که اقتصاد هوشمند در خدمت شهر ایجاد می کند و شهروندان آهسته راه رسیدن به شهر هوشمند است.
وی با اشاره به اینکه بانک ها با ایجاد مراکز نوآوری در تلاش هستند نقش خود را در حوزه اقتصاد هوشمند برجسته کنند، افزود: جوهره اقتصاد هوشمند تمرکززدایی و داده های غیرمتمرکز است و این نقطه مقابل بانک های سنتی است.
حبیب الله در این دیدار با اشاره به اینکه هوشمندی برای اقتصاد کشور فرصت ایجاد می کند، اظهار داشت که هوشمندی در پیشرفت اقتصادی موثر است و اقتصاد جهانی در مسیر جدیدی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: سال ها پیش در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا، شرکت های سخت افزاری، پتروشیمی، خودروسازی و انرژی با فاصله زیادی نسبت به سایر حوزه ها وجود داشتند، اما در دو دهه گذشته فضا تغییر کرده و شرکت های بزرگ فناوری بسیار جلوتر هستند. از سایر زمینه ها در اوج هستند
معاون فناوری اطلاعات بانک شهر گفت: بر اساس گزارش ها تا سال ۲۰۳۰ ۵۰ درصد اقتصاد جهان به اقتصاد دیجیتال و هوشمند وابسته خواهد بود، اما با توجه به گسترش سریع اقتصاد دیجیتال، احتمال این پیش بینی زیاد است. زودتر محقق خواهد شد
حبیب الله ادامه داد: افزایش سهم اقتصاد هوشمند به معنای کاهش حجم اقتصاد در بخش های دشوار نیست، بلکه به معنای گسترش گسترده بخش نرم در اقتصاد جهانی است.
حبیب الله افزود: در تعاریف اقتصاد هوشمند به حوزه فناوری اشاره شده است که اگر اقتصاد به این سمت حرکت کند دستاوردهای بسیاری برای مردم رقم خواهد خورد.
با اشاره به اینکه رکن اصلی اقتصاد هوشمند فناوری است، تصریح کرد: سرمایه گذاری های زیادی در این بخش انجام شده است و بانک ها برای تجهیز خود در حوزه هوشمندی هزینه های زیادی را متحمل می شوند.
معاون فناوری اطلاعات بانک شهر تاکید کرد: اقتصاد هوشمند یعنی حرکت از اقتصاد دیجیتال به اقتصاد مبتنی بر هوشمندی که جوهره آن یادگیری و خودسازگاری درونی است.
حبیب الله گفت: سهم اقتصاد هوشمند در دنیا با سرعت بالایی در حال رشد است، اما سهم اقتصاد هوشمند در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و میزان آن کمتر از ۱۰ درصد است.
وی گفت: اقتصاد هوشمند جنبه های مختلفی دارد که مهم ترین آنها شهر و شهروند است. اگر به سمت اقتصاد شهر هوشمند حرکت کنیم، یکی از پایه های اصلی اقتصاد هوشمند را تقویت کرده ایم.
معاون فناوری اطلاعات بانک شهر افزود: بانک ها با ایجاد مراکز نوآوری و استارتاپ ها در تلاش هستند تا نقش خود را در حوزه اقتصاد هوشمند برجسته کنند، اما نکته مهم این است که ماهیت اقتصاد هوشمند تمرکززدایی و داده های غیرمتمرکز است. و این برخلاف کار بانکداری سنتی است و دلیل استقبال از اقتصاد هوشمند این است که بسیاری از صندوق ها از سیستم سنتی خارج شده اند.