تکنیک «قرص سمی» توییتر علیه الن ماسک


ایلان ماسک در نامه ای به هیئت مدیره توییتر در ۱۳ آوریل گفتن کرد کدام ممکن است قصد دارد کل سهام این جامعه را به هزینه ۵۴.۲۰ دلار به ازای هر سهم خریداری تنبل کدام ممکن است در مجموع ۴۳ میلیارد دلار است. آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است هیئت مدیره توییتر اجتناب کرده اند خوب تکنیک “قرص سمی” استفاده می تنبل به همان اندازه کسب ۱۰۰ نسبت سهام ضد شرکتی را برای ایلان ماسک دردسر تنبل.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ایلان ماسک در ۱۳ آوریل در پیامی به هیئت مدیره توییتر گفتن کرد کدام ممکن است قصد دارد کل سهام این جامعه اجتماعی را به هزینه ۵۴.۲۰ دلار به ازای هر سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۴۳ میلیارد دلار خریداری تنبل.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است توییتر باقی مانده است به طور مناسب به این تقاضا پاسخ نداده است، آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است این نمایندگی قصد دارد سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی مونتاژ ای همراه خود تمام اعضای هیئت مدیره به آن است معامله با کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ باقی مانده شخصی را گفتن تنبل.

آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است هیئت مدیره توییتر اجتناب کرده اند خوب تکنیک “قرص سمی” استفاده می تنبل به همان اندازه کسب ۱۰۰ نسبت سهام ضد شرکتی را برای ایلان ماسک دردسر تنبل. بر ایده این تکنیک روزی کدام ممکن است سرمایه گذار قصد کسب نیمه زیادی اجتناب کرده اند سهام را دارد، سهام نمایندگی به صورت در عمق دسترس در بازار تهیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه می توانند آن را خریداری کنند. متعاقباً، برای گرفتن همه این سهام، سرمایه گذار باید پول بیشتری بپردازد.

ایلان ماسک اخیرا خوب نظرسنجی در توییتر سازماندهی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فالوورهایش درخواست شده است است کدام ممکن است با اشاره به این کسب تذکر دهند. وی {در این} توییت نوشت: انتخاب برای شخصی سازی توییتر همراه خود قیمت ۵۴.۲۰ دلار به ازای هر سهم باید بر عهده سهامداران باشد ۹ هیئت مدیره.

اظهار تذکر با اشاره به اینکه خواه یا نه ماسک همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تکنیک‌های هیئت مدیره توییتر، کسب ۱۰۰ نسبت سهام نمایندگی را متوقف می‌تنبل هر دو خیر، دردسرساز است. با این حال اگر در انتخاب شخصی شدید باشد، باید ارزش بیشتری بپردازد.

ماسک در مصاحبه فعلی شخصی ذکر شد کدام ممکن است این کسب برای کسب درآمد نبوده است، با این حال آزادی دقیق را علت بی نظیر کنجکاوی شخصی به توییتر اشاره کردن کرده است. همراه خود این جاری، اطلاعات ماسک نماد می دهد کدام ممکن است او در شخصی سازی نمایندگی ها موفقیت چندانی نداشته است.

ماسک علاوه بر این در مصاحبه فعلی شخصی آموزش داده شده است است کدام ممکن است اگر توییتر توصیه او را نپذیرد، این سیستم سوئیچ را دنبال خواهد کرد. اگرچه او جزئیاتی با اشاره به این قالب حاضر نکرد، با این حال در نامه ای به هیئت مدیره توییتر نوشت کدام ممکن است در صورت رد تقاضا، باید در وضعیت شخصی شناخته شده به عنوان سهامدار {در این} نمایندگی {تجدید نظر} تنبل.

ماسک اخیراً ۹.۲ نسبت اجتناب کرده اند سهام توییتر را خریداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه اکنون بهترین سهامدار این نمایندگی است، اجتناب کرده اند عضو شدن در به هیئت مدیره خودداری کرده است.

بر ایده گزارش بلومبرگ، ثروت ایلان ماسک ۲۶۰ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بازار توییتر حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است. پس اجتناب کرده اند گفتن تقاضا ایلان ماسک برای گرفتن تمامی سهام توییتر، سهام توییتر ۱۳ نسبت انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری {به دلیل} کانون اصلی ایلان ماسک بر این کسب جدید، سهام تسلا ۱.۵ نسبت سقوط کرد. ماسک قبلا به جک دورسی، مدیرعامل سابق توییتر آموزش داده شده است بود کدام ممکن است اداره همزمان ۲ نمایندگی مفهوم بدی نیست.