توصیه های متخصص برای محافظت از سلامت روان شما در طول COVID-19


برخی از متخصصان بهداشت روی راهکارهایی برای حفظ آرامش کار می کنند

نکات گوارشی برای گیاهخواران

این زمان استراحت است. استرس ، نگرانی ، اضطراب – این موارد فقط محدود به ذهن نیست. آنها بر کل بدن ، از جمله سیستم ایمنی تأثیر می گذارند. با صرف این زمان در خانه برای تمرین مراقبت از خود ، رسیدن به خواندن یا نوشتن ، و فقط استراحت تا زمانی که می توانید قوی و سالم بمانید. فعالیتهایی را بیاموزید که آرامش بخش هستند و سعی کنید آنها را در هر روز گنجانید.

برای راهنمایی بیشتر در مورد نحوه محافظت از سلامت روان خود در حال حاضر ، این مقاله را بخوانید عشق ممکن استبه

دیدگاهتان را بنویسید