تمرکز بانک دی بر پرداخت تسهیلات کوچک و متوسط ​​است


سیاست اعتباری بانک دی در سال جاری تخصیص منابع به تسهیلات خرد و متوسط ​​تعیین شده است.

به گزارش پایگاه خبری در اینترنت و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نیاز طبقه متوسط ​​جامعه به تامین مالی فوری، طرح های تسهیلاتی این بانک به تعداد متوسط ​​و کوچک تهیه و ارائه شده است.

اعطای تسهیلات برای رفع نیازمندی های خانواده و وام های خیریه اعم از ازدواج و فرزندآوری به اقشار مختلف به ویژه جامعه ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگران نیز در دستور کار واحدهای این بانک قرار دارد.

همچنین به منظور کمک به تحقق شعار «تولید، دانش، اشتغال‌زایی»، تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌هایی که اشتغال‌زایی آن‌ها از سوی نهادهای ذیربط تایید شده است، در اولویت پرداخت تسهیلات بانک دی قرار دارد.