تلاش بیمه در ایران در راستای سیاست های دولت سیزدهم


هیات مدیره شرکت بیمه ایران با بیان اینکه از بدو تاسیس تیم مدیریتی جدید در این شرکت، اولویت های مهمی برای تقویت جایگاه شرکت بیمه عالی ایرانیان تعیین شده است، گفت: مهمترین اولویت های مدیریت جدید از بیمه ایران جامعه جامع شرکت های بیمه بزرگ این شرکت در منطقه جغرافیایی ایران واقع شده است.

به گزارش پایگاه خبری التفهوم، سید علی رضا سادات میر، کاهش زمان رسیدگی به خسارت و افتخار شرکت های بیمه وی دو شاخص اصلی رضایت مندی مشمولان بیمه در ایران را برشمرد و افزود: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت برای تحقق این اولویت مهم برنامه ریزی دقیق و عملیاتی کردند. این فعال سازی اپلیکیشن «بیمه ایران من» در دو حوزه صدور و خسارت با هدف کاهش مراجعات حضوری و همچنین حذف مکاتبات کاغذی، اقداماتی راهبردی و کاربردی است.

السادات میر با اشاره به اینکه رویه های بسیار مهم دیگری در هیات مدیره این شرکت در حال پیگیری است، افزود: ساماندهی شرکت های تابعه با هدف تولید دارایی، بهبود و افزایش سرمایه گذاری ها از جمله پیگیری جدی پیشرفت عمرانی گلستان. پروژه، از جمله سیاست ها.” این یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ و مهم است که نتایج آن در آینده نزدیک برای همه ایرانیان شیرین خواهد بود.

به گفته این مقام ارشد بیمه ایران، در حالی که تنها چند ماهی از اعزام تیم مدیریت جدید به بیمه ایران می گذرد، اما یکی از مهم ترین چالش های تاریخی این شرکت، این موضوع است. زیان انباشته شرکت تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

پیگیری بروزرسانی «اساسنامه شرکت بیمه ایرانیان» که آخرین نسخه رسمی آن مربوط به ۶ دهه قبل است و همچنین تغییراتی در «ساختار مدیریتی» شرکت به منظور رفع اختلالات ناشی از اجرا. برای ساختار مدیریتی در سال های اخیر برای همکاران بیمه ایران راه اندازی شده است که یکی دیگر از برنامه های مهم هیات مدیره شرکت بیمه ایران است.

عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه ایران که در این زمینه مفید است “تحول” و “نوآوری” همچنین برنامه های بسیار خوبی در این شرکت وجود دارد، وی گفت: به زودی اخبار بسیار خوبی در این زمینه ها در اختیار بیمه ها و شهروندان عزیز قرار خواهیم داد.

سادات میر همچنین با اشاره به اینکه سرمایه انسانی بی بدیل و شبکه فروش حامی بیمه ایران در طول سالیان متمادی و خاص مهمترین نقطه قوت این شرکت بوده است خاطرنشان کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز برنامه هایی برای جبران خدمات این شرکت در حال تدوین است. . کارکنان شرکت.