ترکیب هوا | دستگاه تجزیه و تحلیل بدن با ترکیب بدن


ترکیب بادی

ترکیب پنوماتیک

ترکیب پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای بررسی ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

با دستگاه ، مقدار ماهیچه ، چربی ، محل تجمع چربی ، مقدار آب و مواد معدنی و … در بدن تعیین می شود و متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن فرد و بر اساس در نظر گرفتن این یک رژیم غذایی برای افراد است

استفاده از دستگاه پنوماتیک کامپوزیت می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI از متخصص تغذیه و رژیم درمانی بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید