بیمه عمر و پرداخت ۸ میلیارد ریال در مورد بیمه عمر


شرکت بیمه سرمد ۸ میلیارد ریال غرامت بابت یک مورد بیمه عمر پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی بیمه طاف، این شرکت در راستای شعار تبدیل شدن به پشتوانه ای مطمئن برای بیمه شدگان و مشتریان، مبلغ ۸ میلیارد ریال غرامت بابت یک مورد بیمه عمر پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، بیمه سرمد خسارت بیمه عمر بیمه شده شعبه شرق استان تهران را که دو ماه پس از صدور بیمه نامه عمر بر اثر سانحه فوت کرده بود را به دختری ۱۳ ساله پرداخت کرد. بیمه شده زن بهره مند از بیمه عمر پدرش.

این شرکت با تسلیت به خانواده این بیمه شده محترم و پس از بررسی مدارک، چکی به مبلغ ۷ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال به پدربزرگ فرزند بیمه شده نرسیده به سن قانونی تقدیم کرد.

بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد می شود در ازای دریافت حق بیمه مبلغی (سرمایه یا اندوخته ناشی از قرارداد) در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد برای بیمه شده یا ذینفعان تعیین کند. قرارداد. بیمه نامه یا بعد از مدت بیمه نامه