بیمه ایران در صنعت بیمه کشور سرآمد است


بیمه مرکزی ایران آخرین ظرفیت مجاز ریسک پذیری شرکت های بیمه را تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بر اساس جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، شرکت بیمه سهامی ایران با حدود ۳۴ هزار میلیارد ریال توانایی پذیرش ریسک های مجاز، پیشتازی خود را در صنعت بیمه کشور حفظ کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت سهامی بیمه ایران به مبلغ ۳۳۹۸۲ میلیارد ریال، شرکت بیمه پاسارگاد به مبلغ ۱۳.۸۱۵ میلیارد ریال، بیمه آسیا به مبلغ ۱۰۴۷۵ میلیارد ریال، بیمه دانا به مبلغ ۸۱۲۲ میلیارد ریال، شرکت بیمه البرز به مبلغ ۷۳۵ میلیارد ریال. و بیمه پارسیان مبلغ ۵۴۱۲ میلیارد ریال بوده است. بالاترین ریسک پذیری در بین شرکت های بیمه.

بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز سازمان بیمه گر برای هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل بیست درصد سرمایه موجود (موضوع بند ۱۰) می باشد. ماده ۱ آیین نامه نحوه محاسبه و کنترل توان پرداخت موسسات بیمه) پس از کسر ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی، کلیه حوزه های بیمه تعهد محسوب می شود. صدور بیمه نامه برای خطراتی که مبلغ آنها از سقف نگهداری سازمان بیمه گر بیشتر باشد در صورتی مجاز است که سازمان بیمه برای قسمت مازاد پوشش بیمه ای اخذ کرده باشد.

*جدول آخرین میزان تحمل ریسک مجاز شرکت های بیمه

) بر اساس اطلاعات آخرین صورتهای مالی تایید شده)