بیما ملات رکورد سه برابری شکستن رکوردهای مالی را به ثبت رسانده است


شرکت بیمه ملت برای سه سال متوالی علاوه بر کسب رتبه یکی از ثروتمندترین شرکت های بیمه کشور، عنوان ثروتمندترین شرکت بیمه کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

به گزارش سایت خبرآنلاین؛ مهم ترین انتظار شرکت های بیمه و مشتریان از شرکت های بیمه، توانایی جبران و پرداخت به موقع خسارت است. جایی که توانایی شرکت های بیمه در ایفای تعهدات مالی بیمه نامه در زمان خسارت به چالش کشیده می شود.

اما برای اینکه مشخص شود شرکت بیمه توانایی پرداخت غرامت و میزان توان جبرانی خود را دارد یا خیر، با بررسی و تنظیم صورت های مالی شرکت های بیمه، شاخص ویژه ای از سوی بیمه مرکزی اعلام شده است.

شاخص توانگری مالی عددی دقیق و کاربردی برای تعیین توانایی مالی شرکت های بیمه در پرداخت زیان مشتریان است.

بیمه ملت بر اساس آمارهای رسمی بیمه مرکزی ۱۱ سال متوالی در سطح رونق مالی قرار داشته و توانسته است به خوبی خسارت مشتریان خود را جبران کند. اما بیمه مالات در سه سال گذشته آماری بی نظیر را در صنعت بیمه به ثبت رسانده است.

بسیاری از شرکت های بیمه دارای مدیریت ریسک صحیح در سطح توانگری مالی هستند اما شرکت بیمه مالات راضی به کسب رتبه توانگری مالی نیست.همه شرکت ها.

بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درصد رونق مالی بیمه ملت در سال ۱۴۰۱ عدد منحصر به فرد ۴۰۹ است و این شرکت در دو سال گذشته در سال ۱۴۰۱ رکورد خود را بهبود بخشیده است.

رتبه شکوفایی مالی شرکت بیمه مالات در سال ۱۴۰۰ ۳۸۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ ۲۷۹ درصد بوده که علاوه بر رتبه اول، در بالاترین سطح شکوفایی مالی صنعت بیمه قرار داشته است.

بررسی رتبه و فاکتور توانگری مالی می تواند به مشتریان در انتخاب شرکت بیمه برای انتخاب بهترین شرکت از نظر پرداخت و غرامت کمک کند که به آنها آرامش خاطر می دهد.