بهار سودآور برای بانک اختستانوین


بانک اکزدانوین در مدت مذکور موفق به کسب ۶۵۵ میلیارد تومان سود خالص شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش یک پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک Eketsannovin در بهار ۱۴۰۱ عملکرد خوبی داشت.

این بانک توانست در مدت یاد شده به سود خالص ۶۵۵ میلیارد تومانی دست یابد که با افزایش ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود.

با بررسی عملکرد سه ماهه نخست این بانک نشان می دهد که درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با نرخ رشد ۸ درصدی بالغ بر ۸۶۶ میلیارد تومان بوده است.

درآمد کارمزد نیز ۹ درصد افزایش یافته است.

بانک اقتصاد نوین توانست هزینه بدهی های معوق را با ۹۸ درصد کاهش به ۹ میلیارد تومان برساند.

لازم به ذکر است بر اساس سرمایه ۳۰.۴۲۶ میلیارد ریال سود محقق شده هر سهم ۲۱۵ ریال می باشد.

کارایی

لینک کوتاهلینک کپی شد!