بزرگترین قرارداد برای ایجاد فرصت های شغلی در کشور امضا شد


با حضور ۸ بانک و یک ستاد اجرایی فرمان امام؛

ستاد اجرایی فرمان امام هشت و هفت بانک برای ایجاد فرصت های شغلی در سراسر کشور با بنیاد برکت تفاهم نامه ای به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وی صبح امروز در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس دستگاه اجرایی بنیاد برکت، مدیرعامل بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر و مدیران عامل هشت شرکت حضور یافت. بانک ها در نمایشگاه دائمی هیئت مدیره بنیاد برکت. دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام، بزرگترین تفاهم نامه ایجاد فرصت های شغلی در کشور امضا شد.

ابتکاری بی نظیر از ستاد اجرایی فاران امام

در این مراسم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: موافقت ۴۰ هزار میلیاردی برای ایجاد فرصت های شغلی توسط ستاد اجرایی فرمان امام یکی از اقدامات بی نظیر در سال های اخیر است. ; وام ها را هدر ندهید.

وی افزود: با همکاران خود در شبکه بانک های دولتی و خصوصی تغییر نظام مالی کشور به سمت تامین مالی تولید و نیازهای اندک خانواده ها را داریم و برنامه ریزی می کنیم و تسهیلات اندک باعث ایجاد فرصت های شغلی و توسعه پروژه های راهبری می شود نه اقدامات غیرمولد.

خاندوزی تاکید کرد: اعطای وام به مردم از طریق نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام که از طریق تسهیلگران خود با مردم در ارتباط هستند و پس از دریافت تسهیلات کارآفرین را رها نمی کنند، می تواند به الگوی مسلط در دولت برای تخصیص اعتبار و ارائه تسهیلات تبدیل شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: شبکه بانکی به تنهایی نمی تواند در کشور فرصت شغلی ایجاد کند، بنابراین شبکه بانکی باید با نهادهای تخصصی با توانمندی بالا در قالب رشته ای هماهنگ شده و با ایجاد پیوندهای نهادی در مسیر دستیابی به هدف خود باشیم. که اشتغال پایدار است نباید اجازه دهیم تکرار دور باطل تسهیلاتی را برای فرد ایجاد کند تا اشتغال ناپایدار ایجاد کند.

وی ادامه داد: قدم بعدی باید این باشد که اطلس محرومیت زدایی کشور با هم افزایی نظام بانکی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و کمیته امداد برای افزایش فرصت های شغلی بازنگری، ارتقا و ارتقا یابد. .

اجرای تفاهم نامه در چهارصد شهر

برای تکمیل این مراسم عارف نوروزی رئیس دستگاه اجرایی فرمان امام نیز در این مراسم گفت: این تفاهم طی دو سال و در بیش از ۴۰۰ شهر اجرایی می شود. برنامه ریزی کردیم تا پایان سال ۱۴۰۱ با طرح های جزئی و کلی برای ادارات مختلف در ستاد از جمله برکت و تدبیر، ۳۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم، اما با امضای این تفاهم نامه امیدواریم تا پایان سال ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود. از سال.

وی افزود: بر این اساس قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل منابع تسهیلات بانکی و اشتغال مردم فعال شود. در این تبصره ۴۰۲ شهر و ۱۰ هزار و ۲۰۰ روستا تحت پوشش طرح های اشتغالزایی قرار گرفتند.

نوروزی ادامه داد: ۶۰ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد فرصت های شغلی در سال ۱۴۰۱ و ۴۰ درصد مابقی در سال ۱۴۰۲ اجرا می شود.

وی با اشاره به سیل اخیر در کشور بیان کرد: بنیاد برکت از سیل زدگان حمایت ویژه خواهد کرد و در گام نخست قول توزیع ۲۰۰۰ رأس دام سالم بین روستاییان سیل زده را دادیم.

رئیس ستاد فرمان امام تصریح کرد: با اقدامات اخیر توانستیم از ۲۰۰ هزار مهاجرت معکوس روستاییان به شهرها جلوگیری کنیم.

روستاییان و مستضعفان از این تبصره سود خواهند برد

محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت در این مراسم گفت: امروز بزرگترین تفاهم نامه ایجاد فرصت های شغلی با بانک های کشور منعقد می شود. امسال و سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان شغل پایدار ایجاد می شود که میلیون ها نفر از آن بهره مند می شوند. از روستاییان و محرومان .. جامعه از آن سود می برد.

وی تصریح کرد: افراد ذی نفع از مفاد این تفاهم نامه از طریق شبکه ای از کارشناسان شناسایی می شوند تا با اجرای بخش های مختلف این تفاهم نامه، اشتغال پایدار محقق شود.
ترکمانه تاکید کرد: تمامی طرح های اشتغال زایی در بنیاد برکت مشمول نظارت سیستم نهاد مرتبط با سیستم بانکی است و عموم مردم می توانند نام شهر یا روستا، تعداد طرح های در دست اجرا، تسهیلات ارائه شده و … را جستجو کنند. موقعیت. نام مجری پروژه و مشاهده مشخصات کامل آن.

در پایان این مراسم تفاهم نامه ای به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان بین بنیاد برکت و مدیران عامل پارسیان، ملی، سب، میلات، کریهان، تیجارا، صادرات، مهر ایران و صندوق کارآفرینی امید منعقد شد.