برای رفع تاثیر منفی چک های برگشتی چه رویه هایی لازم است؟


جلوگیری از افتتاح هر گونه حساب، صدور کارت بانکی جدید، توقف معاملات مالی و نقدی کلیه حساب ها و کارت های بانکی به میزان ناکافی بودن مبلغ چک و سایر ممنوعیت های مربوط به چک های برگشتی.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با توجه به تغییر قوانین و مقررات مربوط به چک، شرایط برگشت کنندگان چک بسیار سخت شده است. چک های برگشتی از خدمات جدید بانکی محروم می شوند و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند. به همین دلیل است که حذف سوء استفاده از چک بسیار مهم است.

جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، توقف معاملات مالی و نقدی کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری چک، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و یا صدور ضمانت نامه ارزی یا ریالی و عدم افتتاح آن. . اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد از جمله محدودیت هایی است که برای چک های برگشتی اعمال می شود.

* راهنمای از بین بردن تأثیر چک های شخصی بر سوابق برگشتی

با توجه به قانون صدور چک و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه موارد مربوط به ابطال آثار چک برگشتی. برای افراد از طریق شعب و واحدهای وابسته به بانک ها به شرح زیر امکان پذیر است:

واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک مسئول و ارائه درخواست معلق به مدت یک سال:

در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه توسط مراجع قضایی افتتاح و بسته نشده باشد، بانک مکلف است مبلغ مذکور را تا زمان دارنده چک و حداکثر تا یک سال ظرف سه روز مسدود کند. ، برای واریز مبلغ به صورت مطمئن و مطمئن به دارنده چک اطلاع دهید.

توضیح: در صورت ارائه یا اخذ هر یک از راه های دیگر رفع سوء استفاده از چک (روش های زیر)، بانک موظف به حذف وجوه مسدود شده است.

تحویل بدنه چک برگشتی: مشتری بدنه چک برگشتی را به بانک ارائه می کند و بانک در ازای آن رسید را تحویل می دهد.

ارائه رضایت محضری دارنده (ذینفع) چک به بانک: در صورتی که بدنه چک برگشتی به دلایلی از قبیل مفقود شدن، سرقت و آتش سوزی قابل ارائه به بانک نباشد، ذینفع چک (شخصی که در نام می تواند گواهی عدم پرداخت چک) با حضور در دفتر اسناد رسمی ضمن اقرار به عدم تسلیم چک به شخص ثالث رضایت خود را به صادرکننده اعلام نماید. در این صورت بانک با وصول تاییدیه مذکور نسبت به رفع اثر منفی چک مورد نظر اقدام خواهد کرد.

تبصره: در صورتی که گیرنده چک، شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کند و بانک پس از وصول آن، اقدامات لازم را برای رفع منفی انجام خواهد داد. تاثیر این چک مورد نظر

به همراه داشتن نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبت مربوطه مبنی بر اتمام مراحل اجرای چک. ارائه نامه از مرجع ذی صلاح ثبت موضوع ماده ۳۸۱ «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مورد نیاز و نحوه رسیدگی به شکایت مراحل اجرایی» مبنی بر اجرائی بودن چک (با ذکر اصل اصلی). ویژگی های چک) و نیاز به رفع تخلف آن.

صدور حکم دادگاه مبنی بر برائت صاحب حساب از چک.

سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به شرط عدم اقامه دعوی یا دعوای کیفری از طرف دارنده چک می گذرد.

تبصره ۱: بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت صادره را بلافاصله پس از عودت چک به سامانه اطلاعات بانک مرکزی ارسال کند.

توضیح دوم: بانک موظف است فرم کامل شماره و مشخصات چک های برگشتی را با ذکر تاریخ برگشت چک به درخواست مشتری ارائه و سوابق چک های برگشتی را در باکس به وی اطلاع دهد. سامانه اطلاعات بانک مرکزی

منبع: فارس