بتانی آشر اجتناب کرده اند دانشکده جورج میسون شناخته شده به عنوان رئیس جمهور برای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ محدوده شدتصویر خبریدکتر بتانی آشر، دستیار معاون وزیر آموزش در مقطع کارشناسی در دانشکده جورج میسون در فیرفکس، ویرجینیا، شناخته شده به عنوان رئیس شورای تحقیقات کارشناسی (CUR) محدوده شده است. آشر در ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ رئیس جمهور برگزیده شده تبدیل می شود، در هیئت اجرایی CUR جای خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} ۲۰۲۳ جانشین روث پالمر (کالج بازنشسته نیوجرسی) تبدیل می شود.