بانک مسکن طرح ملی نهضت مسکن را اجرا کرد


به گزارش سایت خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری با خبرنگاران درباره اقدامات بانک های دولتی برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: برخی از بانک های دولتی به تعهدات خود عمل نکرده اند و امیدواریم این امر در آینده نیز محقق شود. اهرم های نظارتی بانک مرکزی

وی افزود: برخی بانک ها به ویژه بانک هایی که در حوزه مسکن فعال هستند عملکرد بسیار تدافعی داشتند. در این راستا ۴۲۵ هزار واحد در حوزه مسکن به بانک ها معرفی شده است که از این تعداد است بانک خانگی مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، ۱۸۵ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و ۱۵ هزار واحد در شرف عقد است و قرارداد آنها در روزهای آینده منعقد می شود. مجموع این موارد بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بوده که نشان می دهد این تعداد واحد در بانک خانگی شما به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اید.

خاندوزی ادامه داد: تقریباً ۶۲ هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهای سمت است بانک خانگی نتیجه گیری در این زمینه می توان گفت که بانک خانگی تقریباً ۱۰۰ درصد از تکالیف آنها در سال اول انجام شده است و کمتر تسهیلات مسکن داریم (فقط تعداد کمی) که مدارک آن توسط متقاضی تکمیل و ارائه شده است، اما تأمین اعتبار نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سایر بانک ها در این زمینه عقب هستند و امیدواریم ایشان هم همینطور باشند. بانک خانگی تلاش می کند تا صددرصد به اهداف و تعهدات خود دست یابد و سایر بانک ها نیز در زمینه تامین مالی این بخش که مهمترین بخش زندگی بسیاری از مردم است و بیش از یک سوم هزینه های خانواده را پوشش می دهد، به تعهدات خود عمل می کنند و شاهد هستیم. خبرهای خوب در این زمینه پایان امسال باشد.