بانک مرکزی با افزایش ۷۵ هزار میلیارد ریال سرمایه نظارتی بانک ملات موافقت کرد


بانک مرکزی با افزایش بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال سرمایه نظارتی بانک ملت موافقت کرد.

و به گزارش پایگاه خبری در اینترنت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تایید بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی، سرمایه نظارتی این بانک در دوره منتهی به ۸ اسفند ۱۴۰۰ از مبلغ ۳۹۹۵۱۵ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال به ۴۷۴۸۳۲ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال معادل ۷۵.۳۱۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال افزایش یافت.
بانک ملت با افزایش سرمایه نظارتی (سرمایه اصلی موثر) که مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی سلامت بانک ها است، توان بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان، کاهش ریسک بانکی (اعتباری، بازار و عملیاتی) و کمک به رونق تولید و مشارکت را دارد. در پروژه ها ارزش کل اقتصادی افزایش خواهد یافت.
در عین حال، بانک ملت با درک این مهم می‌تواند با استفاده بهینه از منابع خود و پرداخت تسهیلات بیشتری در سال تولید، مبتنی بر دانش و اشتغال‌زایی برای مشتریان ارزشمند و بزرگ خود استفاده کند که موجب افزایش عملکرد خواهد شد. تراز و سودآوری تداوم متمایز شدن در بین بانک های بورسی و در نهایت جلب رضایت بیشتر سهامداران و سپرده گذاران.
بر اساس این گزارش، سرمایه نظارتی، میزان سرمایه موردنیازی است که بر اساس مقررات اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات محاسبه و نگهداری می شود.
بر این اساس، برای کشورهایی که بازل ۲ را پذیرفته‌اند، در رکن اول موافقت‌نامه حداقل سرمایه مورد نیاز تعیین شده است و همچنین در رکن دوم، فرآیند ارزیابی کفایت سرمایه داخلی (ICAAP) معرفی شده است که به بانک‌ها این اختیار را می‌دهد. سرمایه مورد نیاز محاسبه داخلی و تعیین اینکه آیا سرمایه اضافی برای پوشش ریسک های شرکت مورد نیاز است یا خیر؟
در بازل ۲، حداقل سرمایه مورد نیاز یک بانک برابر با کل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار است.