بانک صادرات ایران ۲۶ هزار وام بابت وام ازدواج پرداخت کرد


بانک صادرات ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۶۰۰۰ فقره وام ازدواج و جهیزیه به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، این بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از شکل گیری سنت حسنه ازدواج در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با پرداخت ۲۶ هزار و ۴۶۶ فقره وام و اعطای جهیزیه به مبلغ ۳۵ هزار و ۲۰۲. میلیارد. ریال ازدواج آنها را تسهیل می کرد.

این بانک نیز در سال ۱۴۰۰ با بازپرداخت نزدیک به ۱۳۰ هزار فقره وام ازدواج و اعطای جهیزیه نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از تشکیل خانواده حمایت کرد و به این ترتیب در پانزده ماه قبل از پایان خرداد ماه سال جاری این بانک تأمین کرد. ۱۵۶۰۰۰ وام ذکر شده. بند وام مبلغ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.