بانک شهر به روش های مختلف به مشتریان خدمات رسانی می کند


به گزارش خبرنگار سایت خبرآنلاین، دکتر طاهری در نشست مشترک با مدیران و روسای شعب استان های تهران و البرز تاکید کرد که تمامی کارکنان بانک شهر به عنوان سربازان این بانک به درستی از سرمایه اجتماعی و آن محافظت می کنند. دستاوردهای شایان توجهی داشت و افزود: امروزه شاهد هستیم که عملیات بانکی در همه زمینه ها به یک بانکداری حرفه ای در این بانک بستگی دارد.
وی با تشریح خدمات جدید ارائه شده توسط بانک شهر در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک، افزود: این بانک طی سال های گذشته یکی از بانک های پیشرو در ارائه خدمات بانکی غیرشخصی بوده است. و با راه اندازی و تکمیل خدمات بانکی در باجه های شهر شما همچنان در این زمینه پیشگام است.
دکتر گفت. طاهری یکی از اتفاقات مهم بانک شهر را راه اندازی طرح فارابانک عنوان کرد و گفت: در این طرح خدمات بانکی در سطح وسیع تری نسبت به قبل از طریق باجه های شهرانت در سراسر کشور به شهروندان ارائه می شود.
یکی از اعضای هیات مدیره بانک شهر با اشاره به اینکه “همراه شهر پلاس” یک برنامه کاربردی است که امکان افتتاح حسابی را که وجود ندارد و کاملا آماده پاسخگویی به نیازهای بانکی شهروندان است را می دهد، افزود: تسهیلات پرداختی. برای مشتریان در آینده نزدیک وجود ندارد. این امکان پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: بانک شهر بانک جدیدی است که مراحل سررسید خود را به سرعت پشت سر گذاشته و در حال توسعه است. وی تاکید کرد: در برخی از شاخص های عملکردی بانک به گفته رقبا و فعالان شبکه بانکی به مرحله بلوغ کامل رسیده است.
دکتر توضیح داد. طاهری با بیان اینکه طی چند سال گذشته بانک شهر در مسیر درست تحول قرار گرفته است، ادامه داد: اعتقاد راسخ به افزایش هماهنگی بین شعب و همچنین رده ها و ستادها بیش از پیش برای شناسایی دقیق مشتریان داریم. نیازها، رویه ها، فعالیت ها و خدمات برای شهروندان باید به سرعت و به طور موثر انجام شود.
عضوهیئت مدیره بانک شهر در پایان بر نقش روسای شعب در استفاده از توان کارکنان جوان و مستعد در شعب بانک تاکید کرد و خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند افزایش روحیه کارمندان هستیم. کمال در همکاران ما