بازنشستگان بانک صادرات ایران هزینه های اجتماعی خود را افزایش داده اند


به منظور کمک به وضعیت معیشتی این دسته از کارکنان، احکام برخی از اقشار رفاهی بازنشستگان بانک صادرات ایران با تصویب هیات مدیره این بانک ۳ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، کمک هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب مستمری بگیران بانک صادرات ایران در روز چهارشنبه نهم خرداد ماه سال جاری با مبالغ جدید پرداخت شد.

با تصویب هیات مدیره بانک صادرات ایران کمک هزینه خواربار به بازنشستگان به جای دو دوره شش ماهه هر سه ماه یکبار چهار نوبت در سال پرداخت می شود. بر این اساس ۲۵ میلیون ریال هزینه خوراک بهاره به حساب کارکنان بازنشسته بانک صادرات ایران واریز شد.