بازسازی ۲۰ واحد بزرگ صنعتی درایو توسط پایگاه تحلیلی ایدرو خبرآنلاین


موضوع این تفاهم نامه که به امضای علی نبوفی و ​​سید امیرحسین مدنی رسید، همفکری، همکاری، هم افزایی و مشارکت طرفین در تهیه مقدمات و تجهیزات لازم، تامین سرمایه لازم و انجام فرآیندهای عملیاتی مرتبط است. به احیاء توانمندسازی و افزایش ظرفیت تولید ۲۰ واحد صنعتی بزرگ و نیمه ساخته که زمینه را برای ادامه فعالیت تولیدی واحدهای مذکور و نظارت بر تداوم فعالیت های تولیدی ایجاد می کند.

معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با تاکید بر اینکه حرکت برای احیای واحدهای اقتصادی و تولیدی یکی از توانمندی های بزرگ برای پیشبرد اهداف دولت در راستای ایجاد فرصت های شغلی است، گفت: سریع ترین و آسان ترین راه برای بازگرداندن وجوه وقف شده در دولت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و تکیه بر شرکت های دانش بنیان است.

محمد مخبر با اشاره به حضور ۵۲ هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور گفت: همه این نهادهای اقتصادی سرمایه های کشور هستند و فعال شدن آنها کمک زیادی به ایجاد فرصت های شغلی و افزایش تولید ناخالص داخلی می کند.

معاون وزیر صلح و رئیس هیئت مدیره ایدرو در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه احیای ۱۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی با اشاره به تجربه گسترده ایدرو در زمینه نوسازی صنعتی گفت: بر این اساس تفاهم نامه، ایدرو متعهد به شناسایی و احیای واحدهای صنعتی بزرگ است و برنامه ریزی ها نیمه تمام اجرا شده و تمامی تمهیدات لازم از جمله فرآیندها و فرآیندهای لازم برای شناسایی، کنترل و انتخاب واحدهای موضوع تفاهم نامه، ساماندهی، انجام شده است. فعال سازی، فعال سازی و تقویت واحدها، ایجاد تداوم واحدهای تولیدی، تکمیل زنجیره تامین تا بازار فروش واحدها و نظارت بر تداوم به منظور حفظ تولید واحد.

در حاشیه این مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین این سازمان و نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: سازمان مدیریت صنعتی اقدامات لازم را برای شناسایی انجام دهد. مشکلات واحدها و برگزاری دوره های توانمندسازی و احیا.

تفاهم نامه ایدرو و سازمان مدیریت صنعتی با نهضت احیای واحدهای اقتصادی بخشی از تفاهم نامه احیای ۱۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل است که بین نهضت احیای واحدهای اقتصادی و مرتبط منعقد شد. نهادها از جمله وزارت امنیت.