بازرسی امتیازات درمورد به بیمه جانبازان


رئیس کل بیمه مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران در نشست مشترکی موضوع بیمه ایثارگران را بازرسی کردند.

به گزارش وبسایت وب مبتنی بر درک نیوز؛ {در این} مونتاژ کدام ممکن است در محل بنیاد امور ایثارگران برگزار شد، مشکلات، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای بیمه ای خانوار شهدا مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد همراه خود همکاری نمایندگی بیمه دای در اسرع وقت به آنها معامله با شود. در نشست مشترک دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندس مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بازرسی امتیازات درمورد به بیمه ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان تاکید شد کدام ممکن است پرونده های بیمه ای این اعضای خانواده کدام ممکن است معرف سرمایه های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند ملت هستند، باید سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت بیشتری انجام شود. مهندس مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی {در این} دیدار همراه خود ردیابی به اینکه صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت کنونی ایران مرهون ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت شهدای گران قیمت است، ذکر شد: معامله با به شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان خوب تعهد است. کلیه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین صنعت بیمه نیز موظفند پرونده های بیمه ای اعضای خانواده شخصی را {به دقت} بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله ارزش های قانونی شخصی را تیز کردن نمایند. وی تاکید کرد: توسعه سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه خوب تعهد همگانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران باید {در این} زمینه ورزش تدریجی، اما علاوه بر این همه تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها باید {در این} زمینه حضور موثرتری داشته باشند. خدمت صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالصانه به همه شهدا مفتخریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی می بالیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند فعالان این صنعت نیز اجتناب کرده اند گروه ایثارگران کشورمان هستند. دکتر سید امیرحسین هاشمی نیز {در این} دیدار همراه خود خاص اینکه رویکرد اولین بنیاد شهید باور عدالت در حاضر شرکت ها است، ذکر شد: حاضر شرکت ها کیفی به ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های شهدا قطعا باید در انتخاب قرار گیرد. شایان اشاره کردن است {در این} مونتاژ آقایان کشاورز سرپرست مسئله بیمه DAI، امینی معاون نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاسمی سرپرست کل حضور داشتند.