ایرانخودرو رکورد تولید را شکست


گروه صنعتی ایران خودرو با برنامه ریزی صحیح و مدیریت بهینه ظرفیت ها و منابع موجود توانسته رکورد جدیدی در افزایش تولید خودرو به ثبت برساند.

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به ۲۷ خردادماه، ۱۳ هزار و ۶۲۷ دستگاه خودرو تولید شد که علاوه بر اینکه رکورد جدیدی در آمار تولید هفتگی در ۱۵ ماه گذشته بوده، در تولید خودروهای کامل نیز در چهار سال گذشته بی سابقه بوده است.
این گزارش می افزاید، گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا ۲۶ خرداد ۱۳۵ هزار و ۶۸۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش داشت.
در حال حاضر علاوه بر ایجاد شرایط پایدار تولید، افزایش کیفیت به دلیل توقف تولید ناقص یکی از دستاوردهای ماه های اخیر ایران خودرو است.
خودروساز اصلی کشور ۲۷۲ پروژه کیفی را در زنجیره تولید اجرا می کند و با نظارت مستمر بر تمامی فرآیندها به دنبال دستیابی به اهداف تولید کمی و کیفی است.