ایجاد تامین پولی مدرن برای حمایت اجتناب کرده اند استارتاپ ها


مدیرعامل موسسه مالی سراسری اجتناب کرده اند افزایش اعتبارات موسسات داده ها بنیان در سال ۱۴۰۱ خبر داد

مدیرعامل موسسه مالی سراسری در دیدار در لحظه همراه خود مدیرعامل صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود خاص اینکه قطعاً اجتناب کرده اند این طریق اعطای تسهیلات به گروه های داده ها بنیان را افزایش خواهیم داد، خاطرنشان کرد: کنار هم قرار دادن همکاری مشترک علاوه بر این سرمایه های نوآور اجتناب کرده اند موسسه مالی سراسری ایران نیز نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی سراسری ایران، دکتر محمدرضا فرزین در دیدار در لحظه همراه خود مدیرعامل صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود تاکید بر اینکه بخش داده ها بنیان در موسسه مالی سراسری ایران در جاری آسانسور است. وی افزود: برای تحمیل این اکوسیستم در موسسه مالی سراسری ایران به نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت آپ ها خواستن است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه پتانسیل خوبی در بخش بانکداری دیجیتال در موسسه مالی سراسری ایران موجود است، اظهار داشت: امیدواریم در سال جاری بتوانیم تامین پولی نمایندگی های داده ها بنیان را رشد دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این منظور باید رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های صحیح را دنبال کنیم. “منصفانه سیستم تامین پولی داده ها محور باشید.

فرزین همراه خود خاص اینکه قطعا اجتناب کرده اند این طریق اعطای تسهیلات به داده ها بنیان ها را افزایش خواهیم داد، افزود: این آمادگی برای همکاری مشترک علاوه بر این سرمایه های مدرن اجتناب کرده اند موسسه مالی سراسری ایران همراه خود صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی موجود است.

علیرضا صادقی، معاون ارائه دهندگان کامل بانکی نیز همراه خود تایید اجرای این سیستم ویژه موسسه مالی سراسری ایران در بخش نمایندگی های داده ها بنیان برای سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: نصب نفت، سوخت، پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در قالب کانال های کالا اجتناب کرده اند طریق شعب.

علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی نیز {در این} نشست تاکید کرد: رشد همکاری های اکوسیستمی، ارتقای {بهره وری} دارایی ها، سنت سازی اساساً مبتنی بر داده ها، چابکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند جمله نیازها تعاملات بانکی صندوق است. ما ۶۶۰۰ نمایندگی داده ها بنیان پرانرژی داریم کدام ممکن است برای او یا او ۱۲ خدمت مشترک همراه خود موسسه مالی ها حاضر می کنیم. دسترس در بازار سرمایه نیز ابزارهای مختلفی قابل مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اوراق قرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را تبلیغ می‌کنیم.

وی همراه خود تاکید بر اینکه در بطن جهش داده ها قابلیت های جدیدی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی محدودیت های اعمال شده برای موسسه مالی ها در قوانین جهش ساخت داده ها لغو شد، اظهار داشت: {در این} راستا ۴ بستر همکاری مشترک برای موسسه مالی ها انجام شده است. در صندوق امیدواریم همراه خود پوشش های سال جدید موسسه مالی سراسری ایران شاهد افزایش شاخص های انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی پرانرژی {در این} بخش باشیم.

لینک مختصرلینک کپی شد!