اولین جلسه کمیته راهبری ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بانکداری کشور برگزار شد


به میزبانی شرکت ملی انفورماتیک

با حضور کارشناسان و صاحب نظران صنعت بانکداری، اولین جلسه «کمیته راهبری ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بانکداری ایران» در شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و برگرفته از روابط عمومی شرکت ملی اطلاعات، با هدف ایجاد وحدت در راهکارها، راهکارها و رویه ها برای ایجاد ارزش در صنعت بانکداری از طریق فناوری های نوین دیجیتال؛ اولین جلسه کمیته راهبری خلق ارزش دیجیتال در صنعت بانکداری امارات با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد، آقای اعضای هیئت مدیره بانک تجارت، دکتر گوانمردی (مدیرعامل فناپ)، دکتر محمدی (عضو دانشگاه تهران) و دکتر مرتفیان (مدیر نوآوری و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک) حضور داشتند.

دکتر علی عبدالله مدیرعامل ملی انفورماتیک هدف از تشکیل کمیته راهبری برای ایجاد ارزش دیجیتال در صنعت بانکداری کشور را کنترل چشم انداز و رویکرد منسجم و البته اکوسیستم برای مقوله اهرم سازی دانست. کردی خاطرنشان کرد: همه برنامه‌ها، پروژه‌ها و اقدامات توسعه‌ای باید با چشم‌اندازی یکپارچه از کل زنجیره ارزش خدمات بانکی مورد بازنگری و برنامه‌ریزی قرار گیرد، در غیر این صورت، همپوشانی و موازی است. کار و گاه اقدامات متناقضی شکل خواهد گرفت. لذا مقرر شد شناسایی فعالیت ها و خروجی های جدید برای تمامی کارگروه ها در این کمیته برنامه ریزی و بررسی شود.

مدیرعامل شرکت ملی اطلاعات تاکید کرد: به عنوان مثال خروجی های کارگروه های فناوری مالی و سایر کارگروه های جدید که در این کمیته مشخص می شود، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. موضوع مهم دیگری که در این کمیته مورد بحث قرار خواهد گرفت، بحث در مورد بهبود تجربه مشتری برای خدمات الکترونیک در کل صنعت و راهکارهای بهبود آن است.

در اولین جلسه این کمیته که در تاریخ ۹ خردادماه در ستاد شرکت ملی اطلاعات برگزار شد، اعضا در خصوص مسیر طی شده و وضعیت فعلی صنعت بانکداری کشور علاوه بر چالش ها، اولویت ها و ضرورت ها بحث و تبادل نظر کردند. و همچنین موانعی که بر سر راه توسعه روش ها و فناوری های نوین با ارزش افزوده در صنعت بانکی قرار دارد.

منبع: شرکت ملی انفورماتیک

لینک کوتاهلینک کپی شد!