اولویت اصلی آموزش ارتقا و توسعه مهارت های فنی و تخصصی روسای شعب خواهد بود


کریم میرزاخانی مدیر مرکز تحصیلات و جستجو کنید بانک توسعه تعاون به بهانه برگزاری دوره آموزشی اصول انعقاد قراردادهای تاسیساتی برای روسا مردم استان تهران گفت: رویکرد آموزشی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ بهبود یافته و توسعه صلاحیت فنی و تجربه همکاران مردم به این ترتیب خواهد بود، تحصیلات رئیس ها مردم در نیمه اول امسال در اولویت قرار گرفت.
مدیر مرکز تحصیلات و برنامه را جستجو کنید تحصیلات رئیس ها مردم اضافه توسعه دوره های آموزشی گروهی جهت شعب و برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری ستادی و واحدهای تخصصی اداری مردم استان ها بود. در این راستا تلاش شده است تا نیازهای آموزشی کارکنان به ویژه همکاران تامین شود مردم با بهره گیری از کارشناسان و مربیان ماهر در داخل بانک و نظام بانکی، تنوع روش های آموزشی و تربیت مربیان در زمینه های تخصصی مانند ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و غیره پیگیری شود.
میرزا خانی افزود: دریافت نیازهای آموزشی و دغدغه های مافوق مردم با انتصاب مجریان آموزشی در دوره های آموزشی، با مدیران استانداری در تدوین و اجرای برنامه به منظور بومی سازی و بکارگیری دوره های آموزشی و تاکید بر یادگیری و انتقال آموخته ها به محیط کار اندیشیده شده است. با مکانیزم مناسب و موثر.
مدیر مرکز تحصیلات و دروس آموزشی سال ۱۴۰۱ را جستجو کنید مردم وی افزود: دوره های تحلیل صورت های مالی، قراردادهای تسهیلات بانکی، پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن، اعتبارات اسنادی بومی ریالی، تسهیلات خرید بدهی، بازاریابی و تسهیلات. توسعه فروش، امور نظارتی، تخلفات اداری، بازرسی، مسائل اعتباری، نیازسنجی اعتباری، آشنایی با روند عملیات ارزی، آموزش مربی/مربی (اعتبار اسنادی داخلی – ریالی و ضمانت نامه بانکی به ریال)، بانکداری بین المللی، معوق و وصول مطالبات در استان های اردبیل، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، واحد مرکزی مستقل، فارس، قزوین، شهرمل و بختیاری، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد و ادامه دارد.
حسن اشکی، رئیس اداره کل تحصیلات بانک توسعه تعاون درباره دوره آموزشی روسای جمهور مردم استان تهران تصریح کرد: دوره آموزشی در قالب کارگاه عملیاتی و عملی برای جامعه هدف راهبران برگزار می شود. مردم استان تهران در زمینه اصول سازماندهی و مدیریت قراردادهای عام المنفعه و زیر نظر دکتر حاجی نژاد از مدرسین با سابقه نظام بانکی تدوین شد. وی افزود که برنامه فوق در سطح ایالتی و برای همه روسای جمهور برنامه ریزی شده است مردم در قالب کارگاه های تخصصی و در محل اداره مردم استان ها و در گام اول در استان البرز و با توجه به دریافت بازخوردهای مثبت در استان تهران نیز برگزار شد و پس از دریافت بازخورد و تدوین طرح نهایی در سطح هر بانک اجرا می شود. .
رئیس اداره دولتی تحصیلات بانک توسعه تعاون با قدردانی از زحمات و همکاری مدیران و روسای بخش مردم وی در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی گفت: جوهره اساسی تحصیلات نیازهای مورد انتظار رهبران مردم بانک انتظارات و دغدغه های مدیران منطقه را برآورده کرده و در حد توان تلاش کرده است تحصیلات اصل و با توجه به شرایط در هر شهرستان باید آماده کار باشد.