اهمیت تبلیغات و اطلاع رسانی در صنعت بیمه


همزمان با برگزاری “چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه” کارگاه آموزشی اهمیت ارتقا و اطلاع رسانی در صنعت بیمه با حضور جواد گودرزی – معاون روابط عمومی بیمه مرکزی نصرت برگزار شد. الیاله محمدی. – مدیر روابط عمومی شرکت بیمه البرز، سید فرید میر موسوی – مدیر روابط عمومی بیمه روز و همچنین مریم زمردیان – مدیر روابط عمومی بیمه سامان.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه، برنامه ریزی برای گنجاندن مفاهیم بیمه در کتب درسی متوسطه، برنامه ریزی برای آموزش مفاهیم بیمه به کودکان در قالب ارائه و…، نقش روابط عمومی در توسعه فرهنگ بیمه، ضرورت اصلاح ساختار و تشکیلات روابط عمومی، لزوم نگاه ویژه به روابط عمومی توسط سازمان ها و مسئولان و در نتیجه نقش روابط عمومی در توسعه و پویایی سازمان ها و… از مهمترین محورهای این تخصصی بود. کمیته

مدیر روابط عمومی بیمه دی:

تقویت فرهنگ بیمه برای تضمین توسعه گسترش بیمه در کشور است

سید فرید میر موسوی مدیر روابط عمومی بیمه روز بیما در این نشست تخصصی گفت: صرف اطلاع رسانی از سوی شرکت های بیمه نمی تواند کمکی به رفع موانع فرهنگی در جامعه کند. وی از رسانه ها خواست تا صنعت بیمه را به صورت عمومی تری در جامعه ترویج دهند.

مدیر روابط عمومی بیمه روز اضافه کرد: رسانه ها باید محتوایی تولید کنند که به افزایش سطح فرهنگ بیمه ای کمک کند و در واقع ارتقای فرهنگ بیمه باعث توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود.

مدیر روابط عمومی بیمه البرز:

وضع مالیات های زیاد بر شرکت های بیمه باعث شد صنعت بیمه رشد نکند

عدم حمایت دولت از صنعت بیمه و وضع مالیات های فراوان بر شرکت های بیمه دلیل عدم رشد سالم صنعت بیمه و دلیل اصلی عدم ارتقاء فرهنگ بیمه است. نصرت الله محمدی در این جلسه با اشاره به بیمه مرکزی، سندیکای بیمه ایران، شرکت های بیمه، شبکه فروش بیمه، دولت به عنوان بازیگران و بازیگران، نقش ها در ارتقای بیمه و وظایف مربوطه را برشمرد. نقش دولت در ارتقای بیمه محدود به افراد است و بسیار مهم است. وی با اشاره به وضع مالیات های فراوان بر شرکت های بیمه در دو دهه گذشته، این مالیات ها را موجب تضعیف بنیان اقتصادی شرکت های بیمه، از دست دادن عملیات بیمه ای و ناتوانی در ارتقای بیمه در کشور دانست.

مدیر روابط عمومی بیمه البرز افزایش کارمزد و اضافه شدن سازمان صدا و سیما و هلال احمر در سال ۱۴۰۱ به سازمان هایی که از سایت بیمه شخص ثالث کارمزد دریافت می کنند را دلیلی بر مفقود شدن حق بیمه دانست. برای بیمه شدگان .

مدیر روابط عمومی بیمه سامان:

شبکه فروش و رسانه ها تاثیر زیادی در ترویج فرهنگ بیمه دارند

مریم زمردیان مدیر روابط عمومی بیمه سامان در این جلسه گفت: رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری از شاخص های توسعه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، تأمین و امنیت روانی در جامعه که موجب گسترش رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود، نشان از اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد هر کشوری است. بنابراین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به اقناع افکار عمومی و تلاش برای گسترش فرهنگ بیمه در اقشار مختلف مردم توجه ویژه ای شود و از آنجا که فرهنگ زیربنای هر جامعه پویا است، اطلاع رسانی و ارتقای بیمه باعث افزایش سطح رفاه عمومی می شود که یکی از آنها توسعه و رواج مولفه های امید به آینده است. بنابراین روابط عمومی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. وی افزود: آموزش و آگاهی بخشی از عوامل اصلی ترویج فرهنگ بیمه و معرفی محصولات بیمه ای است و این وظیفه بر عهده روابط عمومی صنعت بیمه است. زمردیان گفت: شبکه فروش و رسانه ها تاثیر زیادی در ترویج فرهنگ بیمه دارند که با ترویج فرهنگ بیمه از طریق رسانه ها، ضریب نفوذ بیمه را افزایش می دهد. وی تاکید کرد: باید از کمپین های تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی در صنعت بیمه برای ارتقای فرهنگ بیمه استفاده کنیم.