انعقاد بزرگترین قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور با ج.


بزرگترین قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری ناوگان حمل و نقل دریایی کشور توسط بیمه المعلم با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه معلم، در ادامه تعاملات سازنده بین شرکت بیمه معلم و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، انعقاد قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری در ناوگان باری انجام شد. در دستور کار قرار دارد.

بر این اساس ۷۰۰۰ نفر از پرسنل زمینی و دریایی ناوگان باری جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری مایل استون قرار گرفتند.

انعقاد این قرارداد که می توان گفت بزرگترین قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری صنعت بیمه است با ناوگان کشتیرانی دریایی کشور،

در راستای تعاملات سازنده، بیمه شاخص و باربری در جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

لازم به ذکر است که میانگین سود معلمان بیمه عمر در حوزه بیمه در ۱۱ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است که این امر می تواند بیمه گذاران را برای چنین قرارداد بزرگی راضی کند.

این گزارش می افزاید تمرکز بیمه معلم در این قرارداد پوشش بیمه بازنشستگی و بازنشستگی است و این قرارداد برای مدت ۲۰ سال صادر می شود.

لازم به ذکر است شرکت بیمه معلم سال هاست که به عنوان یکی از سهامداران اصلی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خدمات بیمه ای ارائه می کند … از جمله ناوگان باری جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه شناورهای بیمه معلم، علاوه بر این کارگران ناوگان باری جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه عمر و غیر زندگی هستند.