اندازه منفی پایه پولی دولت فعلی نسبت به دولت قبل


با ادامه سیاست های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ماه منفی شد و متوسط ​​رشد ماهانه پایه پولی در یک دولت بزرگ به کمتر از نصف رسید. . دولت روحانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حجم پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت ماه ۶۴۳.۲ میلیارد تومان بود.

به این ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت حدود ۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

این دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم، به دلیل توقف استقراض بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شد.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم به ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان و در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که حکایت از افزایش بیش از ۵ برابری (۴۴۰ درصدی) دارد. در گذشته. دولت.

در هشت سال آخر عمر دولت، پایه پولی ۴۴۰ درصد افزایش یافته است که معادل رشد متوسط ​​ماهانه ۴.۶ درصد است. این در حالی است که در ۱۱ ماهه دولت سیزدهم، پایه پولی ۲۳.۷ درصد افزایش داشته که معادل ۲.۲ درصد رشد ماهانه است. به عبارت دیگر میانگین رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیس جمهور در مقایسه با دولت روحانی کمتر از نصف است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!