امضای تفاهم نامه بین بانک تعاون و صندوق کارآفرینی امید


و به گزارش پایگاه خبری در اینترنت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در این تفاهم نامه که مدت زمان آن ۵ سال می باشد، خدمات مختلفی از جمله ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بر مبنای حساب و کارت ارائه شده است. توسط بانک برای پیوند صندوق با کلیه خدمات و سیستم ها.. تعاملات مورد انتظار بانک مرکزی.
بر اساس این تبصره، خدمات کارت و حساب در محدوده تعداد و انواع سپرده‌های مشخص برای تامین مالی مشتریان با مجوز بانک در سیستم بانکی صندوق کارآفرینی امید شامل: شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا و خدمات مشابه
بانک توسعه تعاون همچنین امکان دسترسی آنلاین صندوق کارآفرینی امید به حساب ها و دریافت معامله حساب های صندوق و مشتریان با بانک را فراهم می کند.
در بخشی از این تفاهم نامه، بانک توسعه تعاون به تسویه معاملات شطبی و چوبریکی با بانک مرکزی و اظهارات به صندوق کارآفرینی امید رسیدگی خواهد کرد.
بر اساس این تفاهم نامه سود سپرده های منابع موجود در حساب های صندوق نزد بانک توسعه تعاون بر اساس توافق طرفین پرداخت می شود.
در راستای اجرای موضوع این تفاهم نامه و انجام کامل وظایف طرفین و ایجاد کلیه توافقات لازم جهت ایجاد چارچوب کلیه قراردادهای لازم، «کمیته راهبری» با حضور سه نفر تشکیل شد. نمایندگان بانک توسعه تعاون و سه نفر به عنوان نمایندگان صندوق کارآفرینی امید تشکیل شدند.