افزایش کمک هزینه اجتماعی مستمری بگیران بانک صادرات ایران


با تصویب هیأت مدیره بانک.

به منظور کمک به وضعیت معیشتی این دسته از کارکنان، احکام برخی از اقشار رفاهی بازنشستگان بانک صادرات ایران با تصویب هیات مدیره این بانک ۳ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، کمک هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب به مستمری بگیران بانک صادرات ایران در مبالغ جدید در روز چهارشنبه نهم خرداد ماه سال جاری پرداخت شد.

با تصویب هیات مدیره بانک صادرات ایران کمک هزینه خواربار به بازنشستگان به جای دو دوره شش ماهه هر سه ماه و چهار بار در سال پرداخت می شود.

بر این اساس ۲۵ میلیون ریال هزینه خوراک بهاره به حساب کارکنان بازنشسته بانک صادرات ایران واریز شد.

همچنین مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه سفر به حساب بازنشستگی بانک صادرات ایران واریز شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!