افزایش سرمایه باعث افزایش ثروت مالی می شود


مدیر ریسک و تعالی نظارتی بیمه تعاون از مزایای افزایش سرمایه می گوید که منجر به حفظ ریسک بیشتر می شود.

به گزارش وبسایت آنلاین درک نیوز؛ مریم سلماسی مدیر ریسک و تعالی شرکتی بیمه تعاون با اشاره به افزایش سرمایه شرکت خاطرنشان کرد: در گذشته این افزایش به طور مستقیم بر ظرفیت هلدینگ شرکت تاثیر داشت اما از سال گذشته بر اساس آیین نامه ۵۵ بیمه مرکزی اثر غیر مستقیم داشت
او توضیح می دهد که هر چه توانایی مالی شرکت برای حفظ ریسک بیشتر باشد، حاشیه سود شرکت نیز بیشتر می شود.
السلامی می افزاید: «افزایش سرمایه بر بهبود ثروت مالی شرکت نیز تأثیر می گذارد».
مدیر ریسک و تعالی نظارتی بیمه تعاون توضیح می دهد: از دیگر عوامل موثر در افزایش سرمایه شرکت می توان به باز شدن دست شرکت برای نفوذ گسترده تر در بازار، جذب مشتریان بزرگتر و تقویت برند شرکت اشاره کرد.