افزایش رضایت مشتریان ایران خودرو از فرآیند تحویل و سلامت خودرو


بر اساس آخرین گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، رضایت مشتریان ایران خودرو از روند تحویل و سلامت خودرو رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ گزارش منتشر شده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از طرح پیگیری مشتریان فروش ایران خودرو نشان می دهد که رضایت مشتریان از فرآیند تحویل از ۷۲.۴ درصد در فروردین ماه به ۸۱.۹ درصد در هفته دوم تیرماه رسیده است.

ایران خودرو

بر اساس این گزارش، درصد نقص خودروهای تحویلی در هفته دوم تیرماه نسبت به ابتدای سال کاهش داشته است، به طوری که از ۵.۹ درصد در فروردین ماه به ۴.۹ درصد در هفته دوم تیرماه کاهش یافته است. .
اجرای پروژه های بهبود کیفیت، نظارت مستمر در فرآیند تحویل و اجرای برنامه های اصلاحی در خودرو قبل از تحویل باعث افزایش رضایت مشتری شده است.
اقدامات بهبودی متعددی در شبکه فروش گروه صنعتی ایران خودرو برای افزایش رضایت مشتریان در حال اجراست که مطمئناً آثار آن برای مشتریان مشهود خواهد بود.